Beste markedsføring

5

Denne prisen har forhåndsjuryering som foregår digitalt. Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Elevbedriften begrunner valg av markedsføringselementer (logo, bilder, tekst, pitch, filmer)
  • Elevbedriften gir god informasjon om produktet (varen/tjenesten) i sine markedsføringsprodukter (brosjyrer, sosiale medier, annet)


Dere skal levere inn:

Elevbedriften skal levere en PowerPoint-presentasjon, som beskriver hvordan bedriften har fortalt kunder og publikum om varen/tjenesten sin. Husk bilder!

Frist 5 mars v5