Beste markedsføring

5

Denne prisen har forhåndsjuryering som foregår digitalt.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:

  • Elevbedriften forklarer hvorfor og hvordan de har brukt ulike markedsføringselementer (for eksempel logo, bilder, tekst, pitch, filmer)
  • Elevbedriften gir god informasjon om hvor de har markedsført/ reklamert for produktet (brosjyrer, sosiale medier, annet) og hvorfor.


Hva må dere sende inn?

Elevbedriften skal levere en PowerPoint-presentasjon eller PDF-fil (ikke Google presentation), som beskriver hvordan bedriften har fortalt kunder og publikum om varen/tjenesten sin. Husk bilder!

UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1000,-

2. plass: 750,-

3. plass: 500,-