Beste logo

2

Logo kan designes for hånd eller digitalt, og skal være laget av, for eller til elevbedriften. Logoen skal være bearbeidet slik at den fremstår som en unik versjon.

Det er ikke tillatt å kopiere eller på annen måte bruke logo som andre har opphavsrett til.


Denne prisen har forhåndsjuryering som foregår digitalt og juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra disse kriteriene:


  • Det er sammenheng mellom logo og bedrift
  • Logoen gir et godt inntrykk
  • Logoen kan forstørres/forminskes
  • Logoen kan fungere både i svart/hvitt og farger


Dere skal levere inn:

Elevbedriften skal levere en PowerPoint-presentasjon. Der skal dere vise og fortelle om logoen deres – hvorfor ble den slik? Fortell gjerne også hvor/hvordan dere har brukt den og hva dere synes er bra med den.

Frist 5 mars v5

Her kan du se bidragene fra ifjor!