Beste logo

2

Denne prisen har forhåndsjuryering som foregår digitalt.

Logo kan designes for hånd eller digitalt, og skal være laget av, for eller til elevbedriften. Logoen skal være bearbeidet slik at den fremstår som en unik versjon.

Det er ikke tillatt å kopiere eller på annen måte bruke logo som andre har opphavsrett til.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Det er sammenheng mellom logo og bedrift
  • Logoen gir et godt inntrykk
  • Logoen er kreativ
  • Logoen kan forstørres/forminskes
  • Logoen kan fungere både i svart/hvitt og farger


Hva skal dere sende inn?

Elevbedriften skal levere en PowerPoint-presentasjon eller PDF-fil (ikke Google presentation). Der skal dere vise og fortelle om logoen deres – hvorfor ble den slik? Fortell gjerne også hvor/hvordan dere har brukt den og hva dere synes er bra med den. Husk bilder av logoen!

UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1000,-

2. plass: 750,-

3. plass: 500,-

Her kan du se tidligere bidrag!