Beste elevbedrift

11

Denne prisen juryeres både på messe og digitalt på forhånd.


På messa vil juryen komme med oppfølgingsspørsmål til filmen dere har sendt inn. Den samlede vurderingen tar utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Elevbedriften kan mye om sitt eget produkt og ønsket målgruppe
  • Elevbedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte
  • Elevbedriften kan mye om det å drive en elevbedrift og er bevisste på hva de har lært underveis
  • Elevbedriften fremstår som et team, og med tydelig rollefordeling
  • Elevbedriften har brukt omgivelser og nettverk på en god måte


Hva skal dere sende inn?

Send inn en film på maks 3 minutter der dere presenterer bedriften deres og hva dere har drevet med. Fortell om målgruppe, hvordan dere kom fram til idéen og hvordan dere har brukt egne ressurser, omgivelser og nettverk. Juryen kommer til å følge opp med spørsmål på messa.


UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1500,-

2. plass: 1000,-

3. plass: 750,-