Beste elevbedrift

11

Denne prisen juryeres både på messe og digitalt på forhånd. På messa vil juryen komme med oppfølgingsspørsmål til filmen dere har sendt inn. Den samlede vurderingen tar utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Elevene har god kunnskap om sitt eget produkt og ønsket målgruppe
  • Elevbedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte
  • Elevbedriften viser god kunnskap om det å drive en elevbedrift og er bevisste på hva de har lært underveis
  • Elevbedriften fremstår som et samlet team, og med tydelig rollefordeling
  • Elevbedriften har gjort seg nytte av omgivelser og nettverk


Innlevering:

Send inn en film på max 3 minutter. Presenter bedriften deres og fortell om varen/tjenesten. Fortell om målgruppe, hvordan dere kom fram til ideen og hvordan dere har gjort nytte av egne ressurser, omgivelser og nettverk. Juryen kommer til å følge opp med spørsmål på messa.


Beste elevbedrift begge