Bærekraftprisen Haugstad Møbel

7

Denne prisen juryeres på messa og vurderingen vil ta utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Elevbedriften legger tydelig vekt på bærekraft
  • Elevbedriften har tenkt på bærekraft gjennom hele prosessen fra produksjon til salg (bruk av råvarer, type emballasje, avfallshåndtering etc)
  • Elevbedriften viser til ett eller flere av FNs bærekraftsmål
UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1000,-

2. plass: 750,-

3. plass: 500,-