Bærekraftprisen Haugstad Møbel

7

Denne prisen juryeres på messa og vurderingen vil ta utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Elevbedriften legger tydelig vekt på bærekraft
  • Elevbedriften har fokus på bærekraft gjennom hele prosessen fra produksjon til salg (råvarer, emballasje, avfallshåndtering etc)
  • Elevbedriften kan vise til ett eller flere av FNs bærekraftsmål
Mot en jury