Unik UB - Bryne Vidaregåande skole

Unik UB skriver en barnebok som inneholder 10 ulike diagnoser. Målet er at boken skal brukes som et forebyggende tiltak mot mobbing og skape bedre grunnlag hos barn og unge i møte med mennesker som har diagnoser/utfordringer. Ungdommene går på Bryne VGS, Barne- og ungdomsarbeiderfag og skal nå representere fylke i NM Ungdomsbedrift 2022 i konkurransene:

  • Beste yrkesfaglige bedrift
  • Beste sosiale entreprenør
  • Størst verdiskapingspotensial – i samarbeid med Ferd

Unik UB vet at det er mange barn som har diagnoser/utfordringer der ute som er mer utsatt for mobbing enn normale barn. Dette har de lyst til å endre, og ønsker å gjøre en forskjell i samfunnet som vi lever i. Boken er laget av papir og går under FNs bærekrafts mål som utdannelse og mindre ulikhet. Unik UB vant «beste yrkesfaglige bedrift» på fylkesmesterskapet.

Da de begynte å selge boken fikk de mange positive tilbakemeldinger fra barnehager, der barna ville lese boken om og om igjen. Dette var stort for dem, for da fikk de vite at boken funker blant barn, og den engasjerer barna.

"Det har vært utrolig kjekt, spesielt når vi fikk bøkene og vi kunne begynne å selge. Vi fikk meldinger fra forskjellige personer om barn/folk de kjente som elsket at noen hadde laget en bok som de kunne relatere til."
Julie Evensen

Deltagere:

Anita Lerbrekk - Varhaug

Ema Mitrovic - Varhaug

Julie Evensen - Hommersåk

Rebecka Hellestø - Lye

Kontaktpersoner:

Daglig leder: Anita Lerbrekk, alerbrekk@gmail.com 480 98 167

Ansvarlig lærer: Olaug Sørseth Fuglestad olaug.sorseth.fuglestad@skole.rogfk.no 942 78 712

Kontaktperson Ungt Entreprenørskap: Hege Solhaug, hege.solhaug@ue.no, 994 40 109

Bilde1
Bilde2
Bilde3