UE ikon Jobbskygging 50px
8.-10. trinn

Jobbskygging

Usikker på utdanningsvalg? Bli kjent med et yrke ved å være med noen på jobben deres!

UE ikon Okonomi 50px
10. trinn

Økonomi og karrierevalg

Et program som gir elevene rom til å reflektere over mulige karriereveier, betydningen av å ta bevisste valg og hvordan valgene påvirker deres personlige økonomi.

UE ikon Elevbedrift 50px
Ungdomsskolen

Elevbedrift

Et program hvor elevene utvikler samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom etablering og drift av en Elevbedrift. Lærerne kobler arbeidet opp mot læringsmålene i ett eller flere fag i tillegg til tverrfaglige temaer.

UE ikon Innovasjonscamp 50px
Alle nivå

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er en øvelse i kreativitet og nyskaping. Elevene og studentene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Innovasjonscamp benyttes ofte i oppstartsfasen av en Elev-, Ungdoms-, eller Studentbedrift.