UE ikon Smart 50px
4.-7. trinn

Smart

Vi inviterer elevene til å utforske og lar de få jobbe med problemløsning ut fra egne valg og interesser. Her skal det avdekkes behov, utvikles ideer og løsninger skal realiseres, slik at andre kan nyttiggjøre seg dette.

UE ikon Familier 50px
1.-2. trinn

Våre familier

Hvordan fungerer familien og hvordan kan hver enkelt være med å bidra? De yngste skoleelevene får lære hvorfor familier må ta valg og prioritere.

UE ikon Lokalsamfunn 50px
4.-5. trinn

Vårt lokalsamfunn

Her lar vi elevene på en enkel måte gjøre seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De får teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenheng mellom skatt og velferd, og samspillet mellom privat og offentlig aktivitet.