Innovasjon i praksis

Høyere Utdanning

For å løse komplekse problemstillinger, trenger studentene kunnskap om, og erfaring med å løse problemer hvor ikke bare ett fag har svaret. Den tverrfaglige og praktiske kompetansen er det de øver på i dette programmet.

Innovasjon i Praksis (IiP) tar utgangspunkt i problemstillinger som ingen aktører kan løse alene og som derfor fordrer prosesser på tvers av institusjoner, næringsaktører og fag/forskermiljøer. Studentene får erfaring med en strukturert innovasjonsprosess og lærer av erfaring ved å løse problemer i lag med andre studenter og arbeidsliv/næringsliv.


Prosess klippet

IiP I KORTE TREKK

Problemorientert

- Strukturert innovasjonsprosess over 4 faser, med hovedfokus på forståelse for og dybde innsikt i multikomplekse problemstillinger.

- Utgangspunkt i utfordringer erfart i praksis eller oppdrag fra arbeids/næringsliv/HU institusjon.

- Eksterne ressurser involveres i prosessen (andre fag/ arbeidsliv/næringsliv).

Løsningsorientert

- Studentene jobber med å snevre inn et problemstilling til noe de kan selv løse.

- Alle deltakere (utdanning/næringsliv/studenter/oppdragsgiver) får definert verdi ut av deltakelse: vinn-vinn.

- Kan brukes som eksamen , godkjennes som praksis, eller del av praksis.

Nysgjerrig? Ta kontakt!

Ønsker du å vite mer om Innovasjon i praksis?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

[Automatisk] Programforespørsel