Høyere utdanning i Oslo 2022-23

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper forelesere å bruke entreprenøriell metode i sin undervisning. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. Gjennom våre programmer for høyere utdanning utvikler studentene entreprenørskapskompetanse som evne til å tenke kreativt, vilje til å ta risiko, samarbeidsevner, evne til å ta initiativ og til å se muligheter og gjøre noe med dem både i kjente og ukjente sammenhenger.

Under kan du lese mer om våre tre tilbud for høyere utdanning: Studentbedrift, Intraprenørskapsprogrammet og Innovasjonscamp.

Baerekraft

Våre programmer

Studentbedrift (SB)
Studentene starter, driver og avvikler egen bedrift. Studentbedrift kan brukes som metode over enten et eller to semester. Studentbedriften registreres som en juridisk enhet hos Brønnøysundregistrene og får organisasjonsnummer. Programmet gir studentene kunnskap og ferdigheter i bedriftsetablering, arbeidsrelevant praksis og en arena for samarbeid. Studentbedrift er et godt springbrett inn til etablering av AS eller annen selskapsform, og gir studentene mulighet til å teste team og idé i trygge rammer.

Stand Redek 2

Intraprenørskapsprogrammet

Intraprenørskapsprogrammet gir studenter innsikt i hvordan man angriper multikomplekse problemstillinger. Studentene utvikler kompetanse til å lede endrings- og innovasjonsprosesser, forstå betydningen av involvering og deltakelse for å lykkes med prosessene, kjennskap til metoder og verktøy for planlegging, gjennomføring og evaluering av disse, samt innsikt i hva som skal til for at tiltak realiseres og implementeres i organisasjoner.

Piloten av intraprenørskapsprogrammet ble gjennomført i samarbeid med Oslo Science City, Universitetet i Oslo og Hafslund Eco. Studenter fra Honors-studiet på UiO jobbet med en problemstilling gitt av Hafslund Eco rundt strømbesparende tiltak. Sammen med representanter fra Hafslund Eco og relevante ressurspersoner i bransjen leverte studentene et konkret løsningsforslag til hvordan man kan agere på denne multikomplekse problemstillingen.

Intraprenørskapsprogrammet gir studenter reell erfaring med relevante samfunnsutfordringer, og bygger bro mellom utdanning og næringsliv. Samtidig får involverte aktører tverrfaglig innsikt og perspektiver på problemstillinger de møter i sitt daglige virke.

Få et innblikk i intraprenørskapsprogrammet og prosessen i filmen under.

Innovasjonscamp
Studentene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Studentene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp.


Følg vår LinkedIn-profil for å holde deg oppdatert på hva som skjer i entreprenørskap i høyere utdanning.

Vil du vite mer om vårt tilbud for høyere utdanning? Kontakt en av våre rådgivere.

Rebekka 2
Rebekka de Leon
Rådgiver, høyere utdanning
Silje 2
Silje Bretvik Gundersen
Prosjektleder