6. Størst verdiskapingspotensial

Banner FMUB

Om konkurransen

I denne konkurransen gjør juryen en helhetlig vurdering helhetsvurdering av ungdomsbedriften med høy fokus på forretningsmodellen. Juryen ser etter ungdomsbedrifter med en skalerbar forretningsmodell, som redegjør for hvilken verdi bedriften leverer og til hvem. Juryen vil også se på bedriftens nettverk, verdikjede og risikovurdering.

Innsendingsfrist: fredag 10. februar kl. 10.00

5-8 finalister blir invitert til et intervju på Sentralen i Øvre Slottsgate torsdag 2. mars kl 13-15.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Hvem er kunden, og hvilken verdi skaper varen/tjenesten for kunden?

- Hva finnes av tilsvarende varer/tjenester på markedet og hvordan skiller ungdomsbedriftens vare/tjeneste seg ut?

- Er betalingsvillighet for varen eller tjenesten sannsynliggjort? Er dette testet mot målgruppen? Er planlagte kostnader og forventede inntekter realistiske?

- Er mulige partnere i verdikjeden som leverandører og distributører identifisert og kriterier for å velge dem etablert?

- Er forretningsmodellen skalerbar*?

- Er risikoaspektene identifisert og håndterbare?

- Tar bedriften hensyn til én eller flere bærekraftsutfordringer? Og hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?

- Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot?

*Skalerbar: Stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum? Eventuelt kan selskapet ekspandere ved å etablere seg flere steder?


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Ett dokumentbidrag + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Forsiden skal inneholde:
- Navn på konkurransen «størst verdiskapingspotensial»
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Kontaktinformasjon til kontaktpersonen i ungdomsbedriften.

Resterende sider skal inneholde:
- Forretningsideen til ungdomsbedriften
- Kort om informasjon som besvarer kriteriene i konkurransen

Annet som kan inkluderes:

- Fremtidsutsikter: Hvilke planer har ungdomsbedriften lagt for ekspansjon? (eks. nye geografiske markeder, nye kundesegmenter og nye varer/tjenester)

Maks 2 A4-sider + forside

Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: