9. Samarbeid med næringslivet

Banner FMUB

Om konkurransen

I denne konkurransen ser juryen på ungdomsbedriftens arbeid med nettverk, strategisk utnyttelse av nettverket, bærekraftige samarbeid og bedriftens evne til å tilegne seg relevant kompetanse og hjelp.

Innsendingsfrist: fredag 10. februar kl. 10.00

5-8 finalister blir invitert til et intervju på Sentralen i Øvre Slottsgate torsdag 2. mars kl 13-15.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Ungdomsbedriften har valgt mentor og andre samarbeidspartnere ut fra ungdomsbedriftens behov for å få tilført kompetanse, hjelp og nettverk.

- Ungdomsbedriften har hatt samarbeid med mentor og andre samarbeidspartnere gjennom skoleåret.

- Elevene kan reflektere over verdien av samarbeidet med mentor og samarbeidspartnere.


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Ett dokumentbidrag + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Forsiden skal inneholde:
- Navn på konkurransen «Samarbeid med næringslivet»
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Kontaktinformasjon til kontaktpersonen i ungdomsbedriften.

2 A4-sider:
- Forretningsideen til ungdomsbedriften
- Informasjon som besvarer kriteriene i konkurranse

Maks 2 A4-sider + forside
Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: