7. Regnskapsprisen

Banner FMUB

Om konkurransen

I denne konkurransen gjør juryen en helhetlig vurdering av ungdomsbedriftens økonomi, de ansattes forståelse og ryddighet. I denne konkurransen må det foreligge et regnskap for ungdomsbedriften.

Innsendingsfrist: fredag 10. februar kl. 10.00

5-8 finalister blir invitert til et intervju på Sentralen i Øvre Slottsgate torsdag 2. mars kl 13-15.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Er resultatregnskap og balanserapport riktig?

- Har ungdomsbedriften løpende (månedlig) avstemning av regnskap mot bankkonto, kundefordringer og leverandørgjeld?

- Har ungdomsbedriften gode rutiner for å sikre dokumentasjon av økonomiske hendelser (inntekter, kostnader, andeler etc.)?

- Er bilag tatt vare på og lagt ved bokføringen?

- Er det system i bilagene, og er bilagene gyldige bilag?

- Viser ungdomsbedriften god forståelse for økonomi og regnskap?

- Kan bedriften gi ett eksempel på hvordan regnskapsføringen ble brukt som et styringsverktøy?


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Ett dokumentbidrag + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Forsiden skal inneholde:
- Navn på konkurransen «Regnskapsprisen»
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Kontaktinformasjon til kontaktpersonen i ungdomsbedriften.

2 A4-sider:
- Forretningsideen til ungdomsbedriften
- Informasjon som besvarer kriteriene i konkurransen
- Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (digitalt regnskapssystem eller Excel-ark).
- Kort om hva der har lært av å føre regnskap

Vedlegg:
- Resultatregnskap
- Balanserapport
- Bilag

Maks 2 A4-sider + resultatregnskap, balanserapport og bilag
Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: