2. Profileringsprisen

Banner FMUB

Om konkurransen

Profilering handler om å skape et inntrykk av bedriften. Vanlig profileringsmateriell i ungdomsbedrifter er: logo, roll up, brosjyre, visittkort. Profileringen skal også være tydelig i bedriftens sosiale medier, på nettsiden og i en reklamefilm.

Innsendingsfrist: fredag 10. februar kl. 10.00


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Bedriftens profil illustrerer og forsterker forretningsideen (logo, typografi, fargebruk og grafiske elementer).
-
Profilen kommuniserer godt til den definerte målgruppen.
-
Bedriftens kommunikasjon har en rød tråd og profilen fungerer på ulike flater.
-
Bedriftens plattformer (SOME-kanal/nettside) er brukervennlige, tilbyr en betalingsløsning (hvis relevant for løsningen) og er teknisk stabile.


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Ett dokumentbidrag + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Dokumentet skal inneholde:

- Navn på konkurransen «Profileringsprisen».
-
Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
-
Kontakt informasjon til kontaktpersonen i ungdomsbedriften.
-
Kort beskrivelse av forretningsideen.
-
Informasjon som besvarer kriteriene i konkurransen

OBS! Hvis ungdomsbedriften ikke har utviklet for eksempel en nettside, kan de bare hoppe over dette punktet i malen. Med andre ord fyll inn det dere har utviklet. Ungdomsbedriften har kreativ frihet til å forbedre og endre på profileringsmalen slik at den representerer bedriften på best mulig måte.

Her finner du malen, maks 15 A4-sider inkluderer forside.

Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: