17. Oslos beste ungdomsbedrift

Banner FMUB

Om konkurransen

Konkurransen "Oslos beste ungdomsbedrift" er en høythengende pris i fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter.

Basert på resultatene 8. mars kvalifiserer 12-14 finalister seg til finalen i Oslos beste ungdomsbedrift som arrangeres 23. mars på Sentralen i Øvre Slottsgate 3. Finalistene plukkes ut basert på en "overall" prestasjon (antall priser og nominasjoner) 8. mars.

Førsteplass i disse konkurransene går direkte* til finalen:

- Best in business
- Innovasjonsprisen
- Beste sosiale entreprenør
- Beste pitch

*Med forbehold om at delårsrapport i konkurransen er levert innen 1. mars.

Oslos beste ungdomsbedrift skal svare på alle kriterier, overbevise juryen gjennom ulike møtepunkter og være en verdig representant for Oslo i konkurransen Norges beste ungdomsbedrift som gjennomføres under NM for ungdomsbedrifter i april 2023.

Innsendingsfrist: 1. mars kl. 23.59


Juryen har følgende treffpunkter hvor juryen blir kjent med ungdomsbedriften:

1) Skriftlig materiell:

Ungdomsbedriften sender inn en delårsrapport i forkant av NM. Maks lengde er 12 A4-sider (inkl. forside og bakside).

Delårsrapporten skal inneholde:

• Forside med ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.

• Sammendrag

• Forretningsidé

• Mål og visjon

• Organisering av bedriften

• Økonomiske nøkkeltall, budsjett og regnskap
(Resultatregnskap og balanserapport)

• Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk

• Oppsummering av bedriftens aktiviteter så langt

• Hvordan bedriften har jobbet med bærekraft

• Framtidsplaner og framtidspotensial

• Øvrige sider bør svare på kriteriene.

Elevene skal beskrive hva de faktisk har gjort i løpet av UB-året, og eventuelt hvilke planer de har fremover.

Husk! Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse

2) Intervju på stand:

Intervjuet gjennomføres på stand 23. mars.

3) Pitch på scene:

Ungdomsbedriften holder en pitch på scene med publikum til stede under finalen. Maks lengde er 2 minutter.
Det er lov å benytte powerpoint, prezi, lyd, film etc..


Vurderingskriterier

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vurdere ungdomsbedriften på bakgrunn av følgende:

1. På hvilken måte kan elevene vise at det er et behov og betalingsvillighet i markedet for ungdomsbedriftens vare/tjeneste?

2. Hvordan har varen/tjenesten kommet til praktisk bruk?

3. I hvilken grad klarer elevene å kommunisere hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift, vare/tjeneste, forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform, organisasjonsform eller marked?

4. På hvilken måte kan elevene vise at deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftsmål og er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter i samme marked?

5. Hvilke markedsføringsaktiviteter har elevene gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor ble akkurat disse aktivitetene valgt (basert på kundeinnsikt)?

6. På hvilken måte har teamet den rette sammensetningen og erfaringen som kreves for å utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover?

7. I hvilken grad har elevene samarbeidet med relevante aktører fra arbeids- og næringsliv, og har de klart å skape et nettverk som har hjulpet dem til å komme videre?

8. Hvordan vil ungdomsbedriften skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?

9. På hvilken måte viser elevene at de har god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften?

10. I hvilken grad kan elevene reflektere over sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift?

Kriterier er hentet fra NM-kriteriene i denne konkurransen.


Last opp delårsrapporten her:

Sjekk ut juryen i denne konkurransen:

Kommer!