12. Innovasjonsprisen

Banner FMUB
3

Om konkurransen

I denne konkurransen blir innovative varer og tjenester belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår.

Innsendingsfrist: fredag 10. februar kl. 10.00

Det gjennomføres intervju på stand 8. mars av alle deltakere.

Obs! Dette er en av kvalifiseringskonkurransene. Ungdomsbedriften skal velge én av konkurransene: 11, 12 ELLER 13.
*Førsteplass i denne konkurransen går direkte til finalen i Oslos beste UB, med forbehold om at UBen er påmeldt i konkurransen Oslos beste UB og delårsrapport er levert innen 1. mars.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- I hvilken grad bidrar løsningen til å skape forbedring, fornying eller forenkling i fremtiden?

- Hvilket behov er det i markedet for løsningen i dag?

- På hvilken måte har varen eller tjenesten kommet til praktisk bruk?
(Elevene må vise at varen/tjenesten enten er lansert i markedet eller at de har utviklet en fungerende prototyp/pilot som er testet* ut.)

- Er løsningen egnet for kommersialisering?

- Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har bedriften gjort?

- Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?

*Testing kan innebære: a) at varen/tjenestens funksjonalitet er utprøvd/fungerer, og/eller b) at det er dokumentert at varen/tjenesten oppfyller brukerens behov eller løser et problem og/eller c) at kundens betalingsvillighet er kartlagt.


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Utfylt mal + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Malen finner du her.
Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen:

Kommer!


Disse ungdomsbedriftene deltar:

Kommer!