5. Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift

Banner FMUB

Om konkurransen

I denne konkurransen gjør juryen en helhetlig vurdering av ungdomsbedriftens forretningsmodell, vare/tjeneste og elevene i salgssituasjon på stand. Ungdomsbedrifter fra alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan delta i denne konkurransen.

Innsendingsfrist: fredag 10. februar kl. 10.00

5-8 finalister blir invitert til et intervju på Sentralen i Øvre Slottsgate torsdag 2. mars kl 13-15.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Kvaliteten på varen/tjenesten.
- Bedriften redegjør for produksjonen fra idé til ferdig vare/tjeneste eller prototype/pilot
- Det er tydelig hvem kunden/målgruppen er og hvordan de når ut
- Det er tydelig hvilken verdi produktet skaper for kunden
-
Bedriften har gjort bærekraftige vurderinger og tiltak
- Elevene formidler yrkesstolthet og engasjement for eget fag


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Et utfylt canvas (se mal) + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Dokumentet skal inneholde:

- Navn på konkurransen «Beste YF».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Kontaktinformasjon til kontaktpersonen i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon som besvarer kriteriene i konkurransen

Malen finner du her.

Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse