8. Beste arbeidsplass

Banner FMUB

Om konkurransen

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motiverte og kompetente medarbeidere. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom kompetanse, motivasjon, innsats og økonomisk resultat.

Innsendingsfrist: fredag 10. februar kl. 10.00

5-8 finalister blir invitert til et intervju på Sentralen i Øvre Slottsgate torsdag 2. mars kl 13-15.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Hvordan har bedriften jobbet ved oppstart med å finne rett kompetanse hos de ansatte?

- Hvordan har bedriften jobbet med kompetanseutvikling av sine medarbeidere?

- Hvordan fungerte teamet sammen og hvilke tiltak ble eventuelt iverksatt for å bedre samarbeidet?

- Kan elevene gi eksempel på hvordan kompetanse, motivasjon, trivsel og innsats har påvirket eller vil påvirke bedriftens bærekraft og økonomiske resultat?


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Ett dokumentbidrag + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Forsiden skal inneholde:
- Navn på konkurransen «Beste arbeidsplass»
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Kontaktinformasjon til kontaktpersonen i ungdomsbedriften.

2 A4-sider:
- Forretningsideen til ungdomsbedriften
- Informasjon som besvarer kriteriene i konkurranse

Maks 2 A4-sider + forside
Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: