11. Best in business

Banner FMUB
2

Om konkurransen

I denne konkurransen blir bedrifter som har nådd ut i markedet belønnet. Juryen vil se etter ungdomsbedrifter som på kort tid har fått bedriften opp å stå og er inne i driftsfasen med salg, regnskap etc.

Innsendingsfrist: fredag 10. februar kl. 10.00

Det gjennomføres intervju på stand 8. mars av alle deltakere.

Obs! Dette er en av kvalifiseringskonkurransene*. Ungdomsbedriften skal velge én av konkurransene: 11, 12 ELLER 13.
*Førsteplass i denne konkurransen går direkte til finalen i Oslos beste UB, med forbehold om at UBen er påmeldt i konkurransen Oslos beste UB og delårsrapport er levert innen 1. mars.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Fremdrift; prosessen fra idé til handling/salg

- Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har bedriften gjort?

- Samarbeid med andre aktører

- Markedsførings- og salgsaktiviteter

- Økonomisk oversikt


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Utfylt mal + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Malen finner du her
Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen:

Kommer!


Disse ungdomsbedriftene deltar:

Kommer!