10. Bærekraftsprisen

Banner FMUB

Om konkurransen

I denne konkurransen ser juryen på ungdomsbedriftens arbeid med bærekraft.

Innsendingsfrist: fredag 10. februar kl. 10.00

5-8 finalister blir invitert til et intervju på Sentralen i Øvre Slottsgate torsdag 2. mars kl 13-15.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- På hvilken måte løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?

- Hvilket behov er det i markedet for produktet?

- Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer eller tjenester i samme marked?

- Hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft?

- Hvor stor påvirkning tror dere ungdomsbedriften deres kan ha? (f. eks. hvor mange personer og/eller hvilke næringer vil få nytte av varen eller tjenesten)

- Hvilke av FNs bærekraftsmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Ett dokumentbidrag + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Forsiden skal inneholde:
- Navn på konkurransen «Bærekraftsprisen»
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Kontaktinformasjon til kontaktpersonen i ungdomsbedriften.

2 A4-sider:
- Forretningsideen til ungdomsbedriften
- Informasjon som besvarer kriteriene i konkurranse

Maks 2 A4-sider + forside
Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: