Intervjudagen 2. mars

Intervjudagen for finalistene i konkurransene 5-10

Sted: Sentralen i Øvre Slottsgate, Vinterhagen 1. etg
Når:
Torsdag 2. mars kl. 13.00-15.00

Innsendingskonkurranser med intervju krever et dokumentbidrag + videointroduksjon
5-8 finalister blir invitert til et 10 minutter intervju med jury

5. Beste yrkesfaglige bedrift
6. Størst verdiskapingspotensial
7. Regnskapsprisen
8. Beste arbeidsplass
9. Samarbeid med næringslivet
10. Bærekraftprisen

Finalistene får beskjed i uke 7. Beskjeden blir sendt ut på e-post til daglig leder og ansvarlig lærer.
En oversikt vil også bli offentliggjort på denne siden.


Finalister i intervjukonkurransene 5-10

Kommer!