Innsending av dokumentbidrag

Her skal dere laste opp dokumentbidrag i de ulike konkurransene.

Frist for å sende inn et innsendingsskjema med ungdomsbedriftens bidrag er FREDAG 10. FEBRUAR KL. 10.00.

Obs! Laster dere opp feil bidrag i én eller flere av konkurransene må dere sende inn et nytt skjema med ALLE bidragene.