Fylkesmesterskap for elevbedrifter (ungdomstrinn) Oslo 2022

5. april 2022 inviterer vi elevbedriftene i Oslo til Fylkesmesterskap Elevbedrift hvor elevene får stille med en egen stand, snakke med representanter fra arbeids- og næringsliv og pitche foran en jury og et publikum. Ikke alle elevbedrifter kan delta fysisk på arrangementet - det krever at elevbedriften har kvalifisert seg på lokal skole. Vi har en skolekvote på én elevbedrift per klasse. Skolen må selv sørge for å ta ut bedriften(e) som skal delta fysisk på vårt arrangement og sørge for at de melder seg på innen fristen.

Påmeldingsfrist med innsending av materiell er 11. mars 2022 (ved behov for utsatt frist er det viktig at ansvarlig lærer tar kontakt).

Mer info om program, konkurranser og kriterier i menyen til venstre.

Nytt av året:
Vi tillater deltakelse for alle elevbedrifter i noen konkurranser (såkalte innsendingskonkurranser). Det betyr at de som ikke kvalifiserer seg til fysisk Fylkesmesterskap, kan delta på noe likevel.