Redek SB fra Høyskolen Kristiania


Redek SB leverer en teknologi som visuelt fremstiller når slitasjegrensen på et bildekk er nådd. Den unike teknologien muliggjør automatiserte kontroller av mønsterdybde på biler, samt varsler sjåfør om nådd slitasjegrense og årsak til slitasje.

Studentbedriften representerer Oslo i kategoriene Beste næringslivsarbeid, Bærekraftsprisen, Beste forretningsplan og Beste Studentbedrift.


Skjermbilde 2022 05 20 kl 13 51 44

Nesten hver tredje nordmann unnlater å sjekke mønsterdybden på dekkene sine. Dette er skremmende når statistikk viser at feil og mangler ved dekk- og hjulutrustning er den faktoren som klart oftest går igjen når årsaken til ulykke er feil på kjøretøy. Gjennom sin teknologi som enkelt skal visuelt fremstille og varsle sjåfører om nådd slitasjegrense ønsker Redek SB å bidra til Stortingets nullvisjon om null drepte og hardt skadde i trafikken.

"Vi sikter mot en fremtid der vår tekniske løsning er et krav på norske og europeiske veier som et bidrag til å nå nullvisjonen."
Redek SB

Deltakere: Nora Rogstad, Håkon Lund, Oskar Bretvik og Alexandra Johansson

Studiested: Høyskolen Kristiania

Foreleser: David Coates (davidwilliam.coates@kristiania.no)

Kontaktinformasjon

Daglig leder Redek SB:

Nora Rogstad, e-post nora.rogstad@hotmail.com, tlf. 976 51 314

Silje 2
Silje Bretvik Gundersen
Prosjektleder