Samarbeid med oss

47650551862 32602d8f90 z

Vi får ikke gjort noe uten et utstrakt samarbeid!

Ungt Entreprenørskap bygger bro mellom skole og resten av samfunnet. Skal vi få til et innovativt og bærekraftig samfunn i Norge trenger vi bedre og mer samarbeid mellom utdanningssystemet og arbeidsliv. Våre program bidrar til akkurat det og ruster barn og unge til å være fremtidens arbeidstakere. De lærer og får erfaring med kreativitet, kompleks problemløsning og samarbeid.

32760056847 f598f3e8c6 z

Motivasjonen for skolearbeid øker når elevene ser at de har kunnskap og egenskaper som noen utenfor skolen er interessert i

- Martin Lackeus

Våre samarbeidspartnere ønsker å være med på satsingen for et framtidig kompetent og bærekraftig arbeidsliv. La oss sammen skape morgendagens arbeidsliv!

Vil du vite mer?

Kontakt Eleni direkte eller fyll inn kontaktskjemaet under.

Eleni square
Eleni Simeou Askim
Rådgiver politikk og partnerskap

Samarbeid med Ungt Entreprenørskap


Partner nyheter