Nasjonale samarbeidspartnere

Verdien av at utdanningsinstitusjonene og lokalt arbeids- og næringsliv samarbeider om opplæringen er uvurderlig. Gjennom et samarbeid med Ungt Entreprenørskap kan vi skape læringsarenaer og rammer for opplæring av elever og studenter. Vi er svært glade for å ha en stor gruppe samarbeidspartnere, fra offentlige instanser til lokale bedrifter i alle størrelser. Se våre lokale samarbeidsavtaler her.


Ferd

- Ungt Entreprenørskap gir en unik erfaring

Ferds engasjement i Ungt Entreprenørskap springer ut fra selskapets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor – kombinert med erkjennelsen av at fremtiden er avhengig av evnen til nyskaping og entreprenørskap hos kommende generasjoner. Ferd bidrar bl.a. med jurymedlemmer og i styret i Ungt Entreprenørskap Norge, og eier Johan H. Andresen, er representert i styret i JA Europe.

- Vi ønsker å vise at entreprenørprogrammer i skolen gir unge mennesker en unik erfaring som bidrar til selvinnsikt og læring gjennom erfaring. Dette gir dem muligheten til å ta bedre valg for seg selv, for sine organisasjoner og lokalmiljø.
Johan H. Andresen, eier i Ferd.


Kavlifondet logo

- Det er mulig å gjøre en forskjell

Overskuddet i Kavli Holding AS blir gitt til gode formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid. Kavlifondet støtter Ungt Entreprenørskap gjennom prosjektet «Gjør noe med det!» Prosjektet skal trene elever i ungdomsskolen til å tørre å ta initiativ når de ser noe ikke fungerer, til å utvikle solidariske sider og til å bidra til sosial verdiskapning i sitt lokalmiljø og i verden for øvrig. Pengene fra Kavlifondet dekker kursing og oppfølging av elever og lærere, undervisningsmateriell og synliggjøring av de sosiale resultatene elevene oppnår i prosjektet.

- Kavlifondet har stor sans for mennesker som tar tak i og gjør noe med utfordringer og problemer i samfunnet rundt seg. Vi støtter flere prosjekter der enkeltpersoner – ildsjeler, om du vil – har stått på og oppnådd fantastisk mye med få midler. Gjennom å støtte Ungt Entreprenørskap håper vi at flere unge skal få øynene opp for at det er mulig å gjøre en forskjell, både for seg selv, for andre, for lokalsamfunnet og for verden.
Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet


Manpowergroup logo

- Vi møter morgendagens talenter

ManpowerGroup og Ungt Entreprenørskap jobber sammen for at unge skal få kompetanse til å møte framtidens arbeidsliv, og ManpowerGroup bidrar faglig til Ungt Entreprenørskap innen området HR og ved at ansatte deltar i juryer. ManpowerGroup deler også ut pris til beste HR-bedrift på Norgesmesterskap for Ungdomsbedrifter og Norgesmesterskap for Studentbedrifter. Internasjonalt er ManpowerGroup hovedsamarbeidspartner for JA Worldwide og medlem i JA Europe sitt styre.


- Det er veldig motiverende å møte morgendagens talenter gjennom Ungt Entreprenørskap. Den kompetansen elevene utvikler gjennom programmene til Ungt Entreprenørskap er etterspurt i arbeidslivet, og vi ser at arbeidsgivere jakter på talenter som kan omsette slik kompetanse til verdier. I tillegg er det viktig for oss at Ungt Entreprenørskaps virksomhet er sammenfallende med våre verdier, som innovasjon og nyskaping.
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup og siden 2013 styreleder i Ungt Entreprenørskap Norge.


NHO

- NHO er stolt grunnlegger av Ungt Entreprenørskap

NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon, er den største arbeidsgiverorganisasjonen i Norge med over 27.500 bedrifter med 570.000 årsverk. I 1997 tok NHO initiativet til opprettelsen av Ungt Entreprenørskap og har siden den gang vært en av deres viktigste partnere. Hvert år gjennomføres NM for studentbedrifter i Næringslivets Hus.

Ungt Entreprenørskap er en drivende kraft i entreprenørskapsopplæringen i skole og høyere utdanning i dag. Det er viktig for norsk næringsliv i omstilling. Mer enn noen gang trenger vi medarbeidere med evne til å delta i utviklingen av nye og eksisterende virksomheter. Ungt Entreprenørskap har gode programmer for dette på alle utdanningsnivåer. NHO er derfor stolte av samarbeidet med UE, og at vi i sin tid var en av grunnleggerne. Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.


Smso logo

- Holdningsskapende arbeid mot svart økonomi

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) er en allianse mellom Skatteetaten, LO, NHO, Unio, YS og KS som arbeider forebyggende og holdningsskapende mot svart økonomi. I samarbeid med Ungt Entreprenørskap tilbyr SMSØ regnskapsopplæring for elever og lærere. Gjennom regnskapspriser på NM for Ungdomsbedrifter og NM for Studentbedrifter, setter vi søkelys på regnskapets betydning for seriøse bedrifter.

- For oss er det viktig at ungdom lærer å gjøre ting riktig fra begynnelsen av. Gjennom Ungt Entreprenørskaps ulike programmer og konkurranser for ungdom opplever vi et ekte engasjement fra alle involverte, og ikke minst får vi ungdommene i direkte dialog, på deres egne arenaer. Hans Christian Holthe, skattedirektør


Storebrand

UE = Bærekraft

Storebrand har en bærekraftig forretningsstrategi og prinsipper for bærekraft som gjelder hele virksomheten deres. Storebrand er Norges største private kapitalforvalter og forvalter rundt 800 milliarder kroner på vegne av 2 millioner personkunder i Norge og Sverige. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i.

- Jeg tror virkelig at selskaper som jobber med løsninger på de store utfordringene vi står ovenfor, vil lykkes i fremtiden. Jeg synes derfor det er stas at vi har fått mulighet til å være med på å utvikle bærekraftsprisen i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, hvor elevene får faglig opplæring i bærekraft og må reflektere rundt hvilken påvirkning ungdomsbedriften deres har. Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.


Virke logo

- UE øker forståelsen av næringslivets betydning i samfunnet

Hovedorganisasjonen Virke er en norsk hovedorganisasjon som representerer over 21 500 virksomheter med mer enn 225 000 ansatte innen norsk næringsliv. Virke har vært en av Ungt Entreprenørskaps viktigste støttespillere siden etableringen i 1997, og deler hvert år ut pris til Årets entreprenørskapslærer.

- Da jeg gikk på Handelshøyskolen skulle alle inn i konsulentbransjen, og de som ville bli entreprenører ble sett litt rart på. Det har snudd. Nå er det kult å være gründer. Det viser viktigheten av arbeidet til Ungt Entreprenørskap. Det er viktig at unge som ønsker det lærer hva det innebærer å skape en bedrift. Ungt Entreprenørskap øker forståelsen av næringslivets betydning i samfunnet. Tjenestenæringen er der de fleste i Norge jobber. Det er de som driver med salg og formidling av varer og tjenester. Når tjenestenæringen vokser, så må vi ha unge mennesker som vil, tør og kan skape verdier og løse samfunnsproblemer.
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør, Hovedorganisasjonen Virke.


Visma

- Spiller på lag med unge verdiskapere

Visma er Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester for økonomi og administrasjon. Målet vårt er å forenkle og automatisere virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. Visma har i en årrekke jobbet med og for unge entreprenører i Norden. Dagens unge entreprenører vil være etablerere i et høykostmarked med økt fokus på effektiv drift og automatisering. Sammen med unge nyskapere vil vi være med og sikre en effektiv drift, også i fremtiden.

- Visma er glade for å kunne samarbeide med Ungt Entreprenørskap. Vi ser viktigheten av å spille på lag med unge verdiskapere, bygge kunnskap for fremtiden, og legge til rette for skaperglede. Når elevene får bruke moderne verktøy, samarbeide med næringslivet og realisere egne ambisjoner, tilføres en ekstra dimensjon man ikke får ved klasseromsundervisning. Øystein Moan, administrerende direktør, Visma