Ungdomstrinnet i Trøndelag 2021/2022

Programmer og progresjon

Progresjonstrapp U trinn

Ønsker dere gjennomgang med en UE-rådgiver?

UE Trøndelag stiller gjerne med rådgivere for en gjennomgang av våre programmer under fellestid, teamtid eller andre passende møtetidspunkt. Vi går gjerne mer i dybden på spesifikke program som er av interesse, eller veileder ved behov for eventuelle tilpassingsbehov. Engasjer oss i teamtid/fellesstid

Engasjer oss i teamtid/fellesstid

Rådgivere grunnskolen

UE Grunnskole team 2020 JPG

Elevbedrift

EB plakat oppdatert2906
Bilde av prosessverktøyet for Elevbedrift

Gjennom den pedagogiske metoden elevbedrift, får elevene starte, drive og avvikle sin egen bedrift. Elevene trener særlig samarbeid og teambuilding, det å ta initiativ, kreativ problemløsning og markedsføring gjennom arbeidet med bedriften. Det er en virkelighetsnær og praktisk måte og lære på der elevene får se mulighetene de til å selv skape verdi for seg selv og andre.

For mer informasjon og inspirasjon, logg inn på lærernes egen portal HER

"Læringen som elevene får gjennom Elevbedrift er en viktig del av utrustningen for elevenes (og Norges!) fremtid"
Elevbedriftslærer - lærerevaluering 2019

Metoden hjelper lærere og elever med struktur, relevant innhold og framdrift. Elevbedrift er en fleksibel metode som kan organiseres på ulike måter, og med ulikt omfang. Den kan benyttes i opplegg som varer i alt fra 2 uker til gjennom et helt skoleår.

En elevbedrift trenger ikke nødvendigvis å drive salg eller tjene penger, men klasser med elevbedrifter har mulighet å få egen konto og Vipps gjennom Ungt Entreprenørskap Trøndelag hvis de har behov for det.

Forankring i læreplanverket

Elevbedrift er forankret i det nye læreplanverket, fagfornyelsen, og blir alltid koblet opp mot kjerneverdier, tverrfaglige tema og kompetansemålene i ett eller flere fag. Det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling er spesielt aktuelt og er ofte et tema som engasjerer elevene, skolen og samfunnet.

Tverrfaglig med utdanningsvalg
Norsk
Kunst & håndverk
Samfunnsfag
Matematikk
KRLE
Mat & Helse
Naturfag

Informasjon og påmelding - Tverrfaglig utdanningsvalg

Valgfag:
Utvikling av varer og tjenester
Innsats for andre
Produksjon for sal & scene
Design og redesign
Medier og kommunikasjon

Informasjon og påmelding - Valgfag


Arbeidslivsfag
Kantine
Kompost/ dyrking
Oppdrag/ produksjon/ salg

Informasjon og påmelding - Arbeidslivsfag

Innovasjonscamp

V4 Innovasjonscamp Prosessverktoy
Bilde av prosessverktøyet for innovasjonscamp

Blå innovasjonscamp for 10. trinn – uke 44

Bli med på en havbruksorientert innovasjonscamp med fokus på den blå næringen hvor Guri Kunna VGS bidrar med informasjon om utdanningen og hverdagen på skolen. Elevene løser reelle problemer som eksisterer i den blå næringen i dag og får samtidig oppleve øyriket fra sin beste side. I fjor ble campen en koronavennlig og digital gjennomføring med nesten 400 elever fra hele Trøndelag. Vinnergruppa fikk en dag med omvisning på anlegg og sightseeing med RIB. I tillegg vanket det gode premier til pallplasseringene i de forskjellige problemstillingene. Året før var 65 elever samlet på Frøya for en hel dag fullspekket med omvisning og aktiviteter. Begge alternativer har vært stor suksess, og dermed vil trolig årets camp bli en hybrid av begge metoder. Mer informasjon, dato og detaljert agenda vil komme i løpet av høsten, så husk å merk av årets innovasjonscamp i kalenderen allerede nå!

Vi gleder oss til å ta med ungdommen inn i en innholdsrik og lærerik dag hvor skaperlyst, mestring og entreprenørskap står høyt i førersetet. Bli med dere også!

Innvasjonscamp - Bærekraftige lokalsamfunn

Baerekraftige lokalsamfunn

For 8. trinn i Trøndelag

Elevene får gjennom dette undervisningsopplegget bli bedre kjent med sitt lokalsamfunn, se på muligheter og til slutt komme med en løsning for et bedre og mer bærekraftig lokalsamfunn. Elevene skal ikke lage mangellister, men tenke hva de kan bidra med selv.

I samråd med veiledere fra politikk, kommune, næring- og foreningsliv kan elevene skal varig endring i sitt lokalsamfunn. Innbyggerinnvolvering, entreprenørskap og bærekraft på sitt beste. 2-4 dager til gjennomføring

Påmeleding - Øvrige skoler i Trøndelag

Økonomi og karrierevalg

O Kbilde1

For alle 10. trinn i trøndelag - i perioden uke 36-46 og uke 2-18.

Økonomi og karrierevalg er et program som hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi.

Økonomi og karrierevalg er forankret i overordnet del av læreplanverket og dekker kompetansemål i Utdanningsvalg, samfunnsfag og matematikk samt det tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring.

Oppgavene gir elevene stort rom til å reflektere over egen læring, alene og sammen med andre, samt å utforske og drøfte konsekvensene av valg.Programmet blir gjennomført av våre veiledere og har en varighet på tre skoletimer.

Påmelding Økonomi og karrierevalg

Jobbskygging 8.-10- trinn

Jobbskygging1 200811 131456

I materiellet Jobbskygging, finner du oppgaver som passer godt som et supplement i faget utdanningsvalg.

Gjennom gode forberedelser, møter med arbeidslivet og rom for refleksjon i etterkant får elevene økt kompetanse og mulighet til å gjøre reflekterte valg for egen framtid.


Det er laget egne øvelser og aktiviteter for hvert trinn på i ungdomsskolen som gradvis gjør elevene mer bevisst på valg de gjør etter 10.trinn. 8. trinn: Materiellet er tilpasset jobbskygging av en de kjenner, som de følger en arbeidsdag. 9. trinn  Materiellet er tilpasset den tradisjonelle « arbeidsuka», der elevene forhåpentligvis finner et yrke de er interessert i. Nå følger de en arbeidstager gjennom flere arbeidsdager. 10. trinn: Her er det oppgaver knyttet til forberedelser og etterarbeid opp mot yrkesmesser og hospitering på videregående skole.


Forankring i læreplanverketJobbskygging er forankret i overordnet del av læreplanverket. Vi dekker deler av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, samt kompetansemål knyttet til karrierekompetanse.


For tilgang til materiell og lærerveiledning for alle trinn, meld dere på HER