Handelens miljøfond støtter «Smart plast» og AR-teknologi

Smart plast Nordland
Prototype i Ludenso Create
Smart plast prototype

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond, og støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinningen og reduserer forbruket av plastbæreposer - nå er de med og utvikler programmet «Smart plast».

Nordlandselever først ute som klimaentreprenører

«Smart plast» er nå i piloteringsfasen. Først ut er UE Nordland som kjører programmet for ca. 200 elever i løpet av tre uker nå i mai. Snart følger både Oslo og Rogaland etter.


«Smart plast» ble gjennomført på Helgeland med elever fra 5. til 7. klasse. Elevene fikk i oppdrag å løse et plastproblem og skape en idé som enten resirkulerer mer, reduserer bruken av plast eller forbedrer avfallssystemer.

Dagen startet med kickoff og en fagdel som satte søkelys på plastproblematikk, kreative øvelser og idé-utvikling. De fikk også en innføring i 3D modellering og AR-teknologi med bruk av Ludenso Create.

Elevene jobbet som problemløsere og utvikler fremtidens løsninger. Etter kickoff brukte elevene noen dager til å utvikle idéen, bygge prototyp i både 3D og fysisk. Til slutt møttes de til finale, der alle gruppene med stort engasjement presenterte sine idéer for en jury. Juryen lot seg begeistre over elevenes kreativitet og fremtidsrettede blikk!

"Det var helt fantastisk å se hvordan elevene brukte fagkunnskap i utvikling av nye idéer. Elevene har lagt ned mye jobb i bygging av prototyper, både fysisk og i 3D. Elevene viste et enormt engasjement og utfylte rollen som klimaentreprenører på en overbevisende måte!"
Øyvind Bakke Myrflott – rådgiver grunnskole Ungt Entreprenørskap Nordland 

Hva er "Smart plast"?

«Smart plast» har som hovedmål å redusere plastforsøpling gjennom å øke unges (9-12 åringer) kunnskap og bevissthet rundt Norges plastproblem.

Prosjektet skal ha en effekt og påvirkning på unges holdninger og handlinger på kort og lang sikt. Barn og unge skal få eierskap til prosjektene de jobber med gjennom “Smart plast”, og de blir utfordret til å finne løsninger som kan realiseres. Vi lar elevene avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger. Slik trenes elevene selv i å formulere spørsmål, søke svar og sette ord på egen læring. Trening av digitale ferdigheter gis plass der teknologien forsterker selve læreprosessen, i dette tilfellet benytter vi Ludenso Create. Les mer om samarbeidet med Ludenso her.

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond, og støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjevinningen og reduserer forbruket av plastposer, og nå også “Smart plast”. Les mer om Handelens Miljøfond her.

Teambilde 3D modellering