Bli bedre kjent med ledertalent; Kine-Helen Gullbrå Hilleren

Kine Helen Hilleren Leder for en dag

Under årets «Leder for en dag» fikk Kine-Helen Hilleren muligheten til å følge Ida Gravdal Haldorsen, daglig leder i Bjørvikaforeningen. Kine-Helen var daglig leder for sin ungdomsbedrift «Naturlig UB», som produserte miljøvennlige såper. Ungdomsbedriften var svært opptatt av gjenbruk og sirkulærøkonomi.

De valgte å starte sin ungdomsbedrift fordi de ønsket å lære faget gjennom en mer praktisk læremetode. Kine-Helen forteller også at ungsombedriften i felleskap bygget en arena for personlig og kunnskapsmessig utvikling, der de skapte gode minner og positive relasjoner til undervisningsfaget og yrket. De oppdaget blant annet yrkesstolthet knyttet til service- og slagsfaget. Under fylkesmesterskapet på Amalie Skram ble ungdomsbedriften kåret til «beste produksjons/- tjenestebedrift» og «beste ungdomsbedrift» i Vestland, og stakk av med to gullbilletter til NM i Oslo. Under NM i Oslo ble de også nominert i kategorien «beste yrkesfaglige bedrift».

"Det er en opplevelse for livet!! Det er definitivt noe alle som har UB burde bli med på."
Kine-Helen Hilleren om sin deltakelse i Leder for en dag

Tror du at du hadde drevet med det samme i dag, dersom du ikke hadde hatt ungdomsbedrift?


- Nei, det hadde jeg ikke. Jeg lærte ufattelig mye gjennom UB og fikk se nye sider av meg selv. Jeg har alltid sett for meg å jobbe i en lederstilling, men å være daglig leder i UB vekket et unikt engasjement i meg. Jeg tilegnet meg praktisk erfaring og personlig utvikling som jeg kan, og vil ta med videre i livet. Fordi jeg har hatt UB har andre muligheter også åpnet seg, for eksempel «Leder for en dag».


Kine-Helen forteller at hun aldri tidligere har deltatt på et mentor/lederprogram før, men håpet på å kunne få muligheten til å oppleve dette. Hvordan en leder jobber strategisk og fleksibelt, og hvilke verdier en leder setter høyt, er lærdom hun forteller hun kommer til å ta med seg videre. «SI JA til det meste. Det kan være fantastiske muligheter for deg og selv om du tenker at dette kan være vanskelig, så må du tørre å by på deg selv», forteller hun.


Ville du anbefalt «Leder for en dag» til andre?


- Ja!! Det er en opplevelse for livet!! Det er definitivt noe alle som har UB burde bli med på. Du tilegner deg nyttig kunnskap og innsikt om lederrollen fra erfarne ledere. Du møter 24 andre ledertalenter på din alder som du kan dele erfaringer og felles interesser med. Jeg har møtt 24 andre ledertalenter som jeg er sikker på kommer til å havne på toppen. Dersom de fortsatt ønsker det, kan og vil de havne i lederroller i fremtiden. Jeg har derfor 24 potensielle nye ledere i nettverket mitt.


Gjennom «Leder for en dag» har Kine-Helen fått Ida Gravdal Haldorsen i sitt nettverk, noe hun forteller hun setter pris på. Ida er en målfokusert, utadvendt og en inspirerende leder, legger hun til. Kine forteller også at hun har avtalt med Ida at de skal møtes for en kopp kaffe neste gang hun reiser til Oslo.