Økonomi på timeplanen - Ungdomsskole

SNN

Økonomi på timeplanen!

Sparebank1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap inviterer til gjennomføring av Økonomi og karrierevalg for elever i ungdomsskolen (10. trinn). I løpet av fire uker skal Sparebank1 Nord-Norge besøke klasserom i hele Nordland og Troms/Finnmark!

Meld dere på nå -frist 16. september!

Økonomi og karrierevalg er et program som hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi. Programmet gjennomføres i samarbeid med det lokale arbeids- og næringslivet.


Forankring i læreplanverket

Økonomi og karrierevalg er forankret i overordnet del av læreplanverket og dekker kompetansemål i Utdanningsvalg, samfunnsfag og matematikk samt det tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring. Oppgavene gir elevene stort rom til å reflektere over egen læring, alene og sammen med andre, samt å utforske og drøfte konsekvensene av valg.