Økonomi på timeplanen - VGS

SNN

Økonomi på timeplanen!

Sparebank1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap inviterer til gjennomføring av Sjef i eget liv for elever i videregående skole. I løpet av fire uker skal Sparebank1 Nord-Norge besøke klasserom i hele Nordland og Troms/Finnmark!

Meld dere på nå -frist 16. september!

Programmet Sjef i eget liv! gir elevene grunnleggende økonomikunnskaper. Elevene får sette opp sine egne personlige budsjetter i en simulator hvor målet er at de skal kjøpe egen bolig. De starter med å velge utdanning og yrke. Underveis må de ta bevisste valg om forbruk og lån, og reflektere over verdien av langsiktig sparing. Budsjettet skal gå i balanse slik at drømmen om egen bolig er oppnåelig.


Forankring i læreplanverket

Sjef i eget liv! er forankret i Overordnet del av læreplanverket og i matematikk og samfunnsfag, samt i det tverrfaglige temaet "folkehelse og livsmestring".