Årets Entreprenørskapspris går til Meldal

Trøndelag · 27 april 2015

Årets Entreprenørskapspris går til Meldal

Rektor Anita Storm takker for prisen.

Ungt Entreprenørskap Trøndelag opprettet Entreprenørskapsprisen for å løfte fram og synliggjøre skoler som har lagt inn stor innsats og lykkes i å ta i bruk entreprenørskap som metode i utdanningen. Prisen ble i år som i fjor delt ut på NHO sin årskonferanse her i Trondheim

UE Trøndelag sin Entreprenørskapspris gis til skoler og lærere som har lykkes i å:

 • ta i bruk entreprenørskapsmetoder på en måte som gir elevene stort læringsutbytte knyttet til læreplanmålene i ulike fag gjennom praksisnær og variert læring
 • integrere entreprenørskapsmetodene i læreplanene for skolen på varig basis
 • bygge kultur og miljø for sosialt, kulturelt og økonomisk entreprenørskap som metoder i undervisningen på sin skole

Årets vinner er: Meldal barne- og ungdomsskole:

 

 • De har jobbet godt siden 2004.
 • De har alt nedfelt i et solid planverk forankret i nevnte strategiplan og ingenting er avhengig av enkeltlærere.
 • De har godt samarbeid med næringsliv, bank og andre aktører
 • Flott forankring i kommunen, og samarbeid med Ungdomsrådet
 • De arrangerer i tillegg messe (Ung Skaperlyst) sammen med Rennebu og Midtre-Gauldal.
  10-årsjubileum i år! I år deltok 23 elevbedrifter og 17 ungdomsbedrifter. Der bruker de ungdom fra kulturskolen på scenen og de bruker elever på vgs i kantina. De kjører intervjurunder i elevbedriftene med søknader, CV-skriving og ansettelser. Det er det ikke så mange som gjør. Veldig bra gjennomføring!
 • Skolen jobber systematisk og planmessig og følger i stor grad progresjonsmodellen.

 

Tilstede i dag for å motta prisen var:

Liv Bente Resell er i dag rektor ved Haraldreina skole i Stjørdal.

Men fra 2003-2011 var hun rådgiver, sosiallærer og inspektør ved Meldal Skole
Hun tok Entreprenørskapsutdanning sammen med kommunens næringslivskonsulent.

Hun satte i gang et systematisk arbeid i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

Lærere ble kurset, Planverk laget for hele skolesystemet i Meldal

Implementerte varig praksis, kultur og miljø for entreprenørskap i Meldal.

 

Rektor Anita Storm har videreført dette arbeidet på Meldal barne og ungdomsskole

 

Vigdis Wibe Klungervik,  Lærer og sitter i arbeidsgruppa for Elevbedriftsmessa ”Ung Skaperlyst” som arrangeres årlig

 

Vi gratulerer så mye!!