Fylkesmesse for elevbedrifter 2019

Østfold · 14.mars 2019

Torsdag 14. mars arrangeres fylkesmesse for elevbedrifter i ungdomsskolen. 

Her deltar elevbedrifter fra hele fylket, og konkurrerer i mange ulike konkurranser. 

Frist for innsending

Frist for å sende inn logo og reklamefilm: fredag 1. mars kl 16:00. 

Logo sendes på mail til ostfold@ue.no 

Last opp reklamefilm her. 

TORSDAG 14. MARS

0800-1030 Rigging (Det er også mulig å rigge kl 1730-1930 dagen før) 

1030-1100 Åpning og premieutdeling 

1100-1500 Utstillingen åpen for publikum 

1500-1545 Premieutdeling 

1545 Nedrigging 

Utstilling_messe

Alle elevbedrifter har en utstilling/stand med en bakvegg (1,95 m x 2,50 m) og to sidevegger (1,00 m x 2,50 m). Utstillingen har en gulvflate på ca. 2,0 m x 2,0 m. 
NB! Det er ikke lov å stifte, tape eller lignende i gulvet. Det er heller ikke lov å male i utstillingshallen. 

Veggene er av hvitmalt trefinér og de er brukt i flere år. Vi anbefaler derfor at dere tar med stoff, tapet eller lignende for å dekke veggene. 

Det er tilgang til strøm i utstillingene, men dere må ta med egen skjøteledning. 

Det vil være mulig å rigge fra ca. kl. 17.30 dagen før messen. Det er lov å bruke stifter, tape og lignende på utstillingsveggene, men ALT må fjernes når messa er over. 

Det er ikke lov å tilberede mat (steke/koke) i utstillingshallen. Det er heller ikke lov å spille musikk i utstillingen. Dere må ta hensyn til at det står bedrifter inntil og/eller bak dere. Vis respekt for andre utstillere og de ulike jurydeltakerne. 

Konkurranser under fylkesmessen for elevbedrifter. 

 1. Beste logo
  Logo kan designes for hånd eller digitalt, og skal være laget av, for eller til elevbedriften. Det er ikke tillatt å kopiere eller på annen måte bruke logo som andre har opphavsrett til. Elevbedriften kan legge ved en skriftlig forklaring (max 1 side) på sin logo. Frist for innsending av logo er 1. mars kl 16:00. 
  Juryen vurderer innsendte bidrag etter følgende kriterier:  
  • Logoen kan forstørres og forminskes
  • Logo i farger fungerer også godt i sort/ hvitt
  • Logoen gir et godt bilde på bedriftens vare eller tjeneste
  • Logoen gir et godt inntrykk 
    
 2. Beste reklamefilm 
  Reklamefilmen bør ha en varighet mellom 30 og 60 sekunder. Frist for innsending av reklamefilm er 1. mars kl 16:00. 
  Juryen vurderer innsendte bidrag etter følgende kriterier:  
  • Reklamefilmen er virkningsfull og selgende
  • Reklamefilmen er teknisk godt utformet
  • Reklamefilmen presenterer bedriften på en god måte
  • Reklamefilmen viser tydelig fordelene med produktet 
    
 3. Beste grønne entreprenør 
  Mange elevbedrifter har en forretningsidé som dreier seg om miljø og grønn bærekraft. Noen av disse deltar i det landsdekkende prosjektet Grønt og genialt, som er støttet av Miljødepartementet. Konkurransen er åpen for alle uavhengig av prosjektdeltakelse, så fremt kriteriene oppfylles. Hver bedrift som er påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen, og får presentere sitt grønne produkt. 
  Juryens vurderingskriterier:  
  • Bedriften legger tydelig vekt på miljøet og grønn bærekraft
  • Bedriften har bærekraftig utnyttelse av råvarer og evt emballasje
  • Bedriften har bærekraftig avfalls- og søppelhåndtering
  • Bedriftens forretningsidé påvirker målgruppens forbruksmønster og/ eller holdninger til å bli mer miljøvennlig. 
  • Bedriftens forretningsidé kan knyttes til FNs bærekraftsmål
    
 4. Beste sosiale entreprenør 
  Mange elevbedrifter har en forretningsidé som dreier seg om sosial bærekraft eller sosialt entreprenørskap. Noen av disse deltar i det landsdekkende prosjektet Gjør noe med det, som er støttet av Kavlifondet. Konkurransen er åpen for alle uavhengig av prosjektdeltakelse, så fremt kriteriene oppfylles. 
  Hver bedrift som er påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen. Her får EB’en litt tid til å presentere bedriften og sitt arbeid innen sosialt entreprenørskap. 
  Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering etter følgende kriterier:  
  • Bedriften tar bevisst tak i et sosialt samfunnsproblem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt
  • Bedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen trivsel, helse, trygghet og/ eller sikkerhet
  • Bedriften arbeider forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og/eller samfunnsbyggende
  • Bedriften har fokus på sosiale resultater, men er også økonomisk bærekraftig (Kan knyttes til FNs bærekraftmål)
  • Bedriften har en tydelig lagånd når det gjelder arbeidsfordeling, samarbeid og initiativ. 
    
 5. Beste utstilling 
  Alle bedrifter skal ha en utstilling. Noen velger å legge litt ekstra arbeid i dette, og vil konkurrere om å få prisen for beste utstilling. Hver bedrift som er påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen. 
  Juryens vurderingskriterier:  
  • Utstillingen gir et godt bilde på bedriftens forretningsidé og virksomhet
  • Utstillingen presenterer bedriftens vare eller tjeneste på en god og kreativ måte
  • Utstillingen er estetisk godt utformet
  • Utstillingen skaper nysgjerrighet hos publikum og frister til besøk 
    
 6. Beste innovative produkt 
  Flere elevbedrifter har utarbeidet en nyskapende vare eller tjeneste. I denne kategorien skal juryen finne den mest innovative blant disse. Hver bedrift som er påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen, og får litt tid til å demonstrere sin innovative forretningsidé. 
  Juryens vurderingskriterier:  
  • Produktet er nyskapende og innovativt
  • Produktet har en tydelig målgruppe
  • Produktet dekker et markedsbehov
  • Bedriften kan tydelig forklare hvordan ideen oppstod
  • Bedriften har samarbeidet med relevante aktører i prosessen fra idé til design og prototype 
    
 7. Beste salgsteam 
  Hver bedrift som er påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen, og får tid til å ha en salgsamtale med juryen. 
  Juryens vurderingskriterier:  
  • Selgerne har god produktkunnskap og kjennskap til bedriften sin
  • Selgerne stiller spørsmål og tilpasser salgsamtalen etter kundens innspill
  • Selgerne markedsfører produktet sitt på en god måte
  • Selgerne gjør hverandre gode og spiller på lag med hverandre på standen
  • Selgerne trekker potensielle kunder til standen sin uten å bli påtrengende
  • Selgerne er positive og høflige mot alle potensielle kunder 
    
 8. Beste IA-Bedrift 
  Ungt Entreprenørskap tilbyr IA- kurs og sertifisering i samarbeid med NAV, hvor elevene lærer betydningen av et godt arbeidsmiljø. Hensikten med IA-prisen er å øke forståelsen for at arbeidsplassen er hovedarena for Inkluderende Arbeidsliv og hva dette betyr for arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunn. 
  Elevbedriftene som er IA- sertifisert av NAV er kvalifisert for å delta i kategorien. Hver bedrift som er påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen. Elevbedriften bør vise IA- planen sin og forklare hvordan det jobbes med IA i det daglige, gjennom mål, tiltak og rutiner. 
  Juryens vurderingskriterier:  
  • Bedriften har lavt fravær, eller har klart å redusere fraværet
  • Bedriften arbeider aktivt for å inkludere alle ansatte
  • Bedriften har tydelige IA-mål og gode tiltak for å nå målene
  • Bedriften har god forståelse for og eierskap til IA-tanken
  • Bedriften kan fremstå som ”IA-fyrtårn” 
    
 9. Beste elevbedrift 
  Hver skole har i utgangspunktet lov å stille med halvparten av sine elevbedrifter i kategorien. Det bør være lærere som avgjør hvilke bedrifter som er kvalifisert. 
  Hver bedrift får besøk av en jury ved standen, og får litt tid til å presentere bedriften og dens vare eller tjeneste. Bedriften kan gjerne fortelle om prosessen fra start og arbeidet frem til messen, og hva de har lært av arbeidet. 
  Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering etter følgende kriterier:  
  • Bedriften har god kunnskap om sitt eget produkt og evt konkurrenter i markedet
  • Bedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte
  • Bedriften fremstår som ett team, og med tydelig ansvarsfordeling
  • Bedriften har god kunnskap om de ulike fasene i å drive elevbedrift
  • Bedriften er bevisste på hva de har lært av å drive elevbedrift
  • Bedriften har god orden i økonomien sin

Pressekontakt: Kathrine Tallis,  kathrine.tallis@ue.no, 908 70 596

Pressemeldinger sendes til lokal presse så snart vi rekker etter messen er over. 

Bilder fra messen og av vinnere publiseres på  Flickr: Foto: UE Østfold. 

Disse bedriftene får delta på Region Østmessen som Ungt Entreprenørskap Østfold arrangerer 28. mai i Halden. 

 • Kantine Sandbakken EB, Sandbakken ungdomsskole
 • Rygge Vedproduksjon EB, Rygge ungdomsskole
 • Mobilhjelperne EB, Borge ungdomsskole
 • SAFE home EB, Trøgstad ungdomsskole
 • Smart stick EB, Tindlund ungdomsskole
 • Matvrak EB, Grålum ungdomsskole (juryens wildcard)
 • Våler biehotell EB, Kirkebygden ungdomsskole (juryens wildcard)

Beste logo

 1. plass: Våler biehotell EB, Kirkebygden u.skole
 2. plass: Matvrak EB, Grålum u.skole
 3. plass: Sandbakkens Re-Designere EB, Sandbakken u.skole

Nominerte:

 • (K)Nitt EB, Haugeåsen u.skole
 • Bra-Bedre EB, Haugeåsen u.skole
 • Barnas Trygge Trafikkskole EB, Knapstad u.skole
 • Matvrak EB, Grålum u.skole
 • Sykjerringene EB, Trøgstad u.skole
 • Våler biehotell EB, Kirkebygden u.skole
 • Krusekultur EB, Kruseløkka u.skole
 • Hysjkebab Game Development EB, Spydeberg u.skole
 • Sandbakkens Re-Designere EB, Sandbakken u.skole
 • Hjemmemekka EB, Rødsberg u.skole

 

Beste reklamefilm

 1. plass: Reuse EB, Tindlund u.skole
 2. plass: Barnas Hjelpende Hånd EB, Tindlund u.skole
 3. plass: Chipper´n EB, Rakkestad u.skole

Nominerte:

 • Apparatus EB, Haugeåsen u.skole
 • Magnetlinjal EB, Skole u.skole
 • Chipper´n EB, Rakkestad u.skole
 • Easy Search EB, Sandbakken u.skole
 • Barnas Hjelpende Hånd EB, Tindlund u.skole
 • CHOCObeauty EB, Tindlund u.skole
 • Reuse EB, Tindlund u.skole
 • Smart-Stick EB, Tindlund u.skole
 • Wheels On Time EB, Tindlund u.skole
 • Sockbag EB, Rygge u.skole

 

Beste grønne entreprenør

 1. plass: Rygge vedproduksjon EB, Rygge u.skole
 2. plass: Bgone EB, Rakkestad u.skole
 3. plass: Matvrak EB, Grålum u.skole

Nominerte:

 • Barry B. EB, Rygge u.skole
 • Våler Biehotell EB, Kirkebygden u.skole
 • Hjemmemekka EB, Rødsberg u.skole
 • Bgone EB, Rakkestad u.skole
 • Panterne EB, Trøgstad u.skole
 • Matvrak EB, Grålum u.skole
 • D&T car clocks EB, Aremark u.skole
 • Villmarken EB, Gressvik u.skole
 • Stumps EB, Rygge u.skole
 • Rygge vedproduksjon EB, Rygge u.skole

 

Beste sosiale bedrift

 1. plass: Mobilhjelperne EB, Borge u.skole
 2. plass: Umyndig EB, Kruseløkka u.skole
 3. plass: Stick To Your Path EB, Eidsberg u.skole

Nominerte:

 • (K)nitt EB, Haugeåsen u.skole
 • Mobilhjelperne EB, Borge u.skole
 • Scrunchie EB, Hafslund u.skole
 • Skolens bakeri EB, Haugeåsen u.skole
 • En lys framtid EB, Tindlund u.skole
 • Et varmt smil EB, Hafslund u.skole
 • Stick To Your Path EB, Eidsberg u.skole
 • Umyndig EB, Kruseløkka u.skole
 • Tematur for alle EB, Rakkestad u.skole
 • En liten forskjell EB, Rakkestad u.skole

 

Beste utstilling

 1. plass: SAFE home EB, Trøgstad u.skole
 2. plass: Rygge vedproduksjon EB, Rygge u.skole
 3. plass: Matvrak EB, Grålum u.skole

Nominerte:

 • Et varmt smil EB, Hafslund u.skole
 • Barnas hjelpende hånd EB, Tindlund u.skole
 • SAFE home EB, Trøgstad u.skole
 • Matvrak EB, Grålum u.skole
 • Miljøhjelperne EB, Haugeåsen u.skole
 • Rygge vedproduksjon EB, Rygge u.skole
 • En lys fremtid EB, Tindlund u.skole
 • Våler biehotell EB, Kirkebygden u.skole
 • Hjemmemekka EB, Rødsberg u.skole
 • Stjernefoto EB, Gressvik u.skole

Beste innovative produkt

 1. plass: Smart-Stick EB, Tindlund u.skole
 2. plass: Whipsound EB, Kruseløkka u.skole
 3. plass: Drop it EB, Hafslund u.skole

Nominerte:

 • Smart-Stick EB, Tindlund u.skole
 • Stick To Your Path EB, Eidsberg u.skole
 • Håndsopprekker´n EB, Rakkestad u.skole
 • Multibag EB, Eidsberg u.skole
 • Sock Service EB, Varteig u.skole
 • Whipsound EB, Kruseløkka u.skole
 • Better together EB, Eidsberg u.skole
 • Easy Search EB, Sandbakken u.skole
 • Drop it EB, Hafslund u.skole
 • Miljøhjelperne EB, Haugeåsen u.skole

 

Beste salgsteam

 1. plass: Car Fenestra EB, Rakkestad u.skole
 2. plass: Wheels on time EB, Tindlund u.skole
 3. plass: Mobilhjelperne EB, Borge u.skole

Nomierte:

 • Miljøhjelperne EB, Haugeåsen u.skole
 • Smart-Stick EB, Tindlund u.skole
 • Wheels on time EB, Tindlund u.skole
 • Mobilhjelperne EB, Borge u.skole
 • Tematur for alle EB, Rakkestad u.skole
 • Tool EB, Spydeberg u.skole
 • Rygge Pasta EB, Rygge u.skole
 • Bella´s EB, Gressvik u.skole
 • Panterne EB, Trøgstad u.skole
 • Car Fenestra EB, Rakkestad u.skole

 

Beste IA-bedrift

 1. plass: Kantine Sandbakken EB, Sandbakken u.skole
 2. plass: Sockbag EB, Rygge u.skole
 3. plass: Homeless Helpers EB, Varteig u.skole

Nominerte:

 • Bærekraftig livsstil EB, Rygge u.skole
 • Tattoplaster EB, Eidsberg u.skole
 • Stumps EB, Rygge u.skole
 • Enkle og billige lusemidler EB, Kruseløkka u.skole
 • Kantine Sandbakken EB, Sandbakken u.skole
 • Føl deg hjemme EB, Grålum u.skole
 • Wheels on time EB, Tindlund u.skole
 • Sockbag EB, Rygge u.skole
 • Benkmaker EB, Rakkestad u.skole
 • Homeless Helpers EB, Varteig u.skole

 

Beste elevbedrift

 1. plass: Kantine Sanbakken EB, Sandbakken u.skole
 2. plass: Matvrak EB, Grålum u.skole
 3. plass: Rygge Pasta EB, Rygge u.skole

Nominerte:

 • Matvrak EB, Grålum u.skole
 • Rygge Pasta EB, Rygge u.skole
 • Føl deg hjemme EB, Grålum u.skole
 • Kantine Sandbakken EB, Sandbakken u.skole
 • Majit-Tek EB, Spydeberg u.skole
 • Bella´s EB, Gressvik u.skole
 • En glede for andre EB, Gressvik u.skole
 • Litt gjør mye EB, Rakkestad u.skole
 • Reuse EB, Tindlund u.skole
 • Chipp’ern EB, Rakkestad u.skole