Hvem blir Norges beste Studentbedrift 2015?

UE Norge · 2 juni 2015

Hvem blir Norges beste Studentbedrift 2015?

GoTeaming SB kan bli Norges beste Studentbedrift 2015. Fra venstre: Anett B. Gjørsvik, Linn T. Heian, Kim A. Lier og Tatyana E. Bjørge. Foto: Solveig Stormo Johansen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Det er stort mangfold når Norges beste studentbedrifter møtes på NM 3. – 4. juni.
 

Studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) stiller med nyskapende teknologi for innhenting og analyse av skogdata fra droner og satellitter, mens Vestfold-studenter har utviklet et sosialt nettverk som kobler potensielle treningspartnere. Mangfoldet er stort når de beste studentbedriftene fra hele landet møtes på NM for Studentbedrifter i Næringslivets Hus (NHO) 3. – 4. juni. Det er allikevel én ting de alle har felles: Studentene har fått en erfaring som det ikke går an å lese seg til i en bok.

Se oversikt over deltakende bedrifter med forretningsideer og kontaktinfo  her.

Får verdifull erfaring
– Erfaring med Studentbedrift er verdifull både for de som vil bli arbeidstakere og de som vil bli arbeidsskapere. Studentene får en grunnleggende forståelse for innovasjonsprosesser, de opparbeider seg nettverk og de får testet ut forretningsideene sine i trygge rammer, sier Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Bedriftene drives med støtte fra fagmiljøet ved høgskolen, og i tett samarbeid med mentorer og samarbeidspartnere fra lokalt arbeids- og næringsliv.

Ønsker mer entreprenørskapsopplæring
Det var 549 studenter som drev Studentbedrift i 2014. Omfanget har ligget stabilt på dette nivået i flere år.

– Høyere utdanning bør ta satsingen på entreprenørskap inn over seg og gi et bredt entreprenørskapstilbud. Det er utdanningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag å utdanne for et arbeids- og næringsliv i rask endring. Entreprenørskapskompetanse er helt vesentlig for fremtidens arbeidstakere og arbeidsskapere, sier Maalfrid Brath, styreleder i Ungt Entreprenørskap Norge og konsernsjef i ManpowerGroup.

Ungt Entreprenørskap er del av JA Europe – Europas største tilrettelegger av entreprenørskap i utdanning. Vinneren av Ferdprisen for størst internasjonalt potensial og Norges beste Studentbedrift representerer Norge på EM i Lisboa i juli. De vil der konkurrere mot de beste fra hele Europa.

nformasjon om vinnere og jurybegrunnelser blir publisert på  presseservice umiddelbart etter premieutdeling. Bilder til fri bruk blir publisert på Flickr her. Foto: Klaudia Lech. 

Kontakt:
Wenche Wærner, kommunikasjonsansvarlig, mobil 934 37 800
Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør, mobil 924 49 887