Nye stillinger i UE Nordland

Nordland · 5 mai 2015

Nye stillinger i UE Nordland

Vi søker to nye og dyktige medarbeidere i Bodø

- Rådgiver med hovedansvar for videregående skole. Du vil arbeide for utbredelse og forankring av Ungdomsbedrift i den videregående skolen i Nordland, samt legge til rette for at skolene tar i bruk våre øvrige program og aktiviteter. Rådgiver vil også ha arbeidsoppgaver mot høyere utdanning i Nordland som arbeid for å etablere Studentbedrift ved Universitet og Høgskole. Noe aktivitet mot våre program i grunnskolen i regionene vil være en av oppgavene.

- Rådgiver med hovedansvar for planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for lærere og elever i Nordland. Engasjere aktører i lokalt næringsliv, og sørge for god kommunikasjon mot våre målgrupper gjennom ekstern nett, sosiale medier etc, samt andre administrative rutiner knyttet til vår virksomhet.

Hvem er du?

Vi stiller ingen krav til formell utdannelse utover videregående skole. Vi vil derimot se svært positivt på utdanning innenfor lærerfaget, salg/markedsføring, entreprenørskap, ledelse eller kreative fag. Viktigere enn formell utdannelse, er likevel lyst og evne til å påvirke barn og unges fremtid gjennom våre entreprenørskapsprogram. Du må være selvstendig og proaktiv, by på deg selv og kunne formulere deg godt både muntlig og skriftlig. Grunnleggende IT-kunnskaper er en selvfølge.

Du må være et grunnleggende JA-menneske og se mulighetene i deg selv og andre.

Som rådgiver i Ungt Entreprenørskap Nordland tar du del i vår virksomhet med å utvikle og tilrettelegge for samarbeidet mellom skole og næringsliv. Vi har ferdigutviklede programmer for å bygge entreprenørskapsmuskler hos barn og unge. Du må være glad i og forberedt på mye reiseaktivitet i vårt flotte fylke. Stillingen er lokalisert til vårt hovedkontor i Bodø.

Send kortfattet søknad med CV til: steve.hernes@ue.no eller UE Nordland, Boks 343, 8001 Bodø innen 25.mai 2015.
For info kontakt daglig leder Steve Hernes tel 922 24 979.