NM for Studentbedrifter 2019

UE Norge · 27.mai - 28.mai 2019

Her møtes landets beste studentbedrifter for å konkurrere, dele erfaringer og bygge nettverk. Under NM møter studentene aktører fra virkemiddelapparatet, business angels, gründere og foredragsholdere. Program og mer informasjon finner du her: www.nmsb.ue.no
Vinneren av NM får representere Norge i JA-YE Europe Enterprise Challenge i slutten av juni. 

Ved alle UE´s arrangementer vektlegges kompetanseutvikling, erfaringsdeling og nettverksbygging. NM er en arena med like stort fokus på konferanse som konkurranse og har med årene blitt en attraktiv møteplass for SB-veiledere og andre som er opptatt av innovasjon og entreprenørskap.