Styret

Årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Oppland 9.4.2019 fattet vedtak om sammenslåing av UE Oppland og UE Hedmark til UE Innlandet fra 1.1.2020. UE Hedmark fattet tilsvarende vedtak på sitt årsmøte 30.4.2019.

Årsmøtet i UE Oppland valgte tre representanter og en vararepresentant til interimsstyret for UE Innlandet:

Hans Rindal sh_

-

Hans Rindal, selvstendig næringsdrivende

Hilde Tveiten Døvre SH

-

Hilde Tveiten Døvre, Valdres næringshage

Dag Arne Henriksen SH

-

Dag Arne Henriksen, Oppland fylkeskommune

Lillian Findalen sh

-

Lillian Findalen, Q-meieriene
Vararepresentant

Som avviklingsstyre for UE Oppland ble følgende representanter valgt:

Hilde Tveiten Døvre SH

 

Hilde Tveiten Døvre, Valdres næringshage

Hege Tokerud SH

-

Hege Tokerud, NTNU i Gjøvik

Ole Inge Gjerald sh

-

Ole Inge Gjerald, Oppland fylkeskommune, videregående opplæring

Truls Bjelke portrett

-

Truls Bjelke, SpareBank 1 Gudbrandsdal
 

Hans Rindal sh_

-

Hans Rindal, selvstendig næringsdrivende

Dag Arne Henriksen SH

-

Dag Arne Henriksen, Oppland fylkeskommune, regionalenheten

Anne Marthe Dahl Zettervall 2

-

Anne Marthe Dahl Zettervall, Ruth & Ragna

Lillian Findalen sh

-

Lillian Findalen, Q-meieriene
Vararepresentant

Her kan du laste ned vedtektene for UE Oppland: