Årsmelding 2014

Ungt Entreprenørskap Finnmark er med på å forme framtida i Nord. Gjennom å trene barn og unge til å tenke nytt og til å skape verdier bidrar vi til kompetent arbeidskraft og verdiskaping i Finnmark! 

UEF

UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARKS ÅRSMELDING 2014 

Vi har som målsetting å bidra til regional utvikling, skape identitet og gode følelser for eget lokalsamfunn. Verdiskapingen skal skje hjemme, i Finnmark, nettopp fordi de unge har trent sine entreprenørskapsmuskler slik at de ser muligheter i seg og rundt seg. Og viktigst av alt, de har trent på å gjøre mulighetene om til noe som har verdi. Og resultatene kommer når vi alle drar i samme retning. For første gang i historien tok Ungt Entreprenørskap Finnmark og Vadsø videregående skole hjem NM tittelen da Flex UB ble Norges beste Ungdomsbedrift 2014!

I 2014 kom Ungt Entreprenørskaps store omdømmemåling, og her skårer UE Finnmark høyest i landet. Det er vi stolte av. Vi tror dette bl.a. kommer av bevisst jobbing for å etablerer tette relasjoner til våre flotte entreprenørskapslærere på alle skolenivå, og at vi over flere år har jobbet hardt for å få til en god balanse mellom omfang og kvalitet på våre leveranser. Vi vet og at for å lykkes må vi få til et godt samarbeid mellom UEF, skolefinnmark, lokalt arbeids- og næringsliv, samfunnsliv og det politiske nivå.  Det heter seg at alle med samme drakt må spille mot samme mål! Det gjør vi med entreprenørskapssatsingen i Finnmark og derfor blir resultatene gode! I 2014 hadde vi 3504 elev- og studentaktiviteter, en oppgang på nesten 700 aktiviteter fra 2013. Denne høye aktiviteten har vi takket være våre samarbeidspartnere i offentlig og privat sektor, som alle bidrar til fremtidig samfunns- og verdiskaping i Finnmark.

Det ER mulig å bli god i Nord-Norge – ikke bare fra Nord-Norge! Gjennom systematisk entreprenørskapstrening på alle skolenivå i Finnmaksskolen, skal vi fortsette å bidra til kompetent ungdom som har det i seg og som realiserer mulighetene i nord! 

Som ny daglig leder, ansatt fra 01.nov. 2014, har det vært en glede å overta roret i Finnmarksskuta til Ungt Entreprenørskap. Sammen med det dyktige teamet i UE Finnmark styrer vi med stø kurs inn i 2015, der vi fortsatt skal bidra til sterke entreprenørskapsmuskler hos Finnmarksungdommen- fremtidas verdiskapere i nord!

Det handler om framtid, samspill og ikke minst om skaperglede! Vi gleder oss til fortsettelsen.

 
Randi Gj. Vorren
Daglig leder