«Våre Familier» i sving i Finnmark

Finnmark · 19 mai 2015

«Våre Familier» i sving i Finnmark

Til sammen 28 engasjerte, ivrige og reflekterte 1. og 2. klassinger ved Seida skole i Tana og klasse 1B ved Fossen skole i Vadsø, gjennomførte pilot på Våre Familier som de første i Finnmark.

bilde

1. og 2. klasse Seida skole, Tana

VF15

Klasse 1B Fossen skole, Vadsø

"Jeg skal bli oppfinner" var et av yrkesvalgene elevene kunne tenke seg i fremtiden. Romforsker, lærer, dyrlege, popstjerne og snekker var det andre som kunne tenke seg å bli.

De 28 elevene ble gjort kjent med at det finnes mange yrker og jobbmuligheter i sitt eget lokalsamfunn, og at familiemedlemmer har ulike roller både i hjemmet og i samfunnet. De kunne ivrig fortelle om plikter og oppgaver de selv hadde i hjemmet. Noen fikk ukelønn, andre ikke- og slik fikk vi snakket om hva dugnad er og at alle har viktige oppgaver, både i familien og lokalsamfunnet.

VF4

VF5

VF6

VF7

VF8

Elevene jobbet videre med oppgaver der de skulle gjøre noen prioriteringer med tanke på "ønsker og behov" tilknyttet valg av utstyr de kunne ta med seg til "Den øde øya". Da elevene gruppevis kun kunne velge ut 5 ting å ta med seg til øya, ble demokratiske prosesser tatt i bruk ved "flertallet bestemmer". Gruppene gjorde en strålende jobb, og klarte sammen å gjøre prioriteringer utfra hva de mente var de viktigste behovene på en øde øy. Behov var her et nytt ord for de, men på forhånd hadde vi sammen resonert oss frem til hva som er ønsker og hva som er behov.

bilde 2

bilde 1

bilde 3

bilde 4

VF12

VF9

VF11

VF16

Elevene fikk også selv være med å foreta valg når man er i butikken og skal handle. De fikk i oppgave å handle inn til en sunn middag og til et bursdagsselskap for til sammen 100 kr. Det ble gjort harde prioriteringer og valg, men alle kom frem til resultater av handelen som de var fornøyde med.

VF13

Det regnes og prioriteres

VF14

Bursdag og middag

Uke 20 gikk startskuddet for programmet «Våre Familier» (VF) i Finnmark, og først ut var altså Seida skole/Tana og Fossen skole/Vadsø. Tilbakemeldingene fra lærerne har vært positive. De mener elevene har læringsutbytte av programmet, og at det har skapt engasjement hos elevene.

Våre familier:
VF er et program for barn i alderen 5-8 år. Programmet gir barna større forståelse av hvordan en familie fungerer og hvordan hver enkelt kan være med å bidra. Barna får erfare at familien må ta valg og se nødvendigheten av prioriteringer. De får prøve seg som «innkjøpere» og må reflektere rundt hvordan man bruker pengene man tjener.
http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-1-7-trinn/Vaare-familier#tab1

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Programmene er tverrfaglige. http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-1-7-trinn/Vaare-familier#tab1