Sandfallet ungdomsskole satser grønt

Finnmark · 18 mai 2015

Sandfallet ungdomsskole satser grønt

FoddGoddApp EB sammen med de frivillige fra lokalt arbeids -og næringsliv som bidro som veiledere og jury på Gründercampen. Thor Johansen/VEFAS, Torstein Johansen/Opplæringskontoret, Jørn Iversen/Ishavskraft og Tommy Sarilla/Kreativ industri

Sandfallet ungdomsskole gjennomførte 4.- 8. mai Grønt og Genialt. 

Uken var fylt med ulike miljøtema, slik som reduksjon av matavfall, ombruk og gjenbruk.

Skolen var også på bedriftsbesøk på Stengelsen avfallsanlegg/VEFAS, samt at de torsdag hadde besøk av miljøambassadør Tonje Nerby som holdt et veldig interessant foredrag om våre felles klimautfordringer.

En veldig bra uke for elevene som ble avsluttet med en særdeles vellykket gründercamp på fredag. Vinner her, Foodgood EB, får reise til Region Øst sin messe for elevbedrifter på Inspiria Science Center i Sarpsborg onsdag 3/6 2015. Messa er i regi av UE Østfold.

Les mer om Gründercampen her: http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article10939011.ece

Prosjektet Grønt og Genialt! er drevet av Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og vår lokale samarbeidspart Ishavskraft.

DSCF7143

Det jobbes iherdig og kreativt

DSCF7156

Kristine og Sandra sammen med Jørn Iversen/Ishavskraft