Våre familier 2. kl. Fjordtun skole, Hammerfest

Finnmark · 11.november - 12.november 2019

Programmet gir barna større forståelse av hvordan en familie fungerer og hvordan hver enkelt kan være med å bidra. Barna får erfare at familien må ta valg og se nødvendigheten av prioriteringer. De får prøve seg som «innkjøpere» og må reflektere rundt hvordan man bruker pengene man tjener. Målgruppen er unge mennesker i alderen fem til åtte år.

Erfaring med entreprenørskap:

 • Kreativitet

  Får erfaring med å tenke kreativt og føle glede ved å få utfolde sin fantasi

 • Handlingskompetanse

  Får erfaring med å gjøre valg, og prioritere  gjennom personlig aktiv involvering

 • Omverdensforståelse

  Se enkle sammenhenger i samfunnet (familiens rolle i et samfunn, yrker, penger).

 • Personlig innstilling

  Får erfaring med og tro på at de kan være med å påvirke

  Det er pedagogen som gjennomfører arbeidsøktene.

Vaare-familier_program