Ansatte

Petter Skotland

Petter Skotland Daglig leder

E-post: petter.skotland@ue.no
Mobil: (+47) 901 92 256
John  Obstfelder

John  Obstfelder Markedssjef / Seniorrådgiver utdanning

E-post: john.obstfelder@ue.no
Mobil: (+47) 908 34 905
Camille Sanchez

Camille Sanchez Rådgiver grunnskole

E-post: camille.sanchez@ue.no
Mobil: (+47) 988 25 667
Henrik Lundberg

Henrik Lundberg Rådgiver grunnskole

E-post: henrik.lundberg@ue.no
Telefon: (+47) 928 82 048

 

Sanne Skjørland

Sanne Skjørland Rådgiver videregående utdanning

E-post: sanne.skjorland@ue.no
Mobil: (+47) 951 49 907