Drottningborg-elever på høythengende Gründercamp

Agder · 2 juni 2015

Drottningborg-elever på høythengende Gründercamp

Tone Pernille Sivertsen, lekefilosof og teamutvikler ved Wannado, instruerer sikkerhet og teknikk for lydhøre elever fra Drottningborg videregående skole. Foto: Ungt Entreprenørskap.

1.-2. Juni ble det gjennomført gründercamp ved Drottningborg videregående skole og Hove leir, i samarbeid med Wannado og Ungt Entreprenørskap Agder. 63 ivrige elever samarbeidet og konkurrerte om å utvikle de beste løsningene. Gründercamp er en metode som Ungt Entreprenørskap tilbyr for å fremme fokus på innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og tverrfaglig samarbeid. Studentene arbeidet i grupper over to intense dager, for å finne nye løsninger på reelle problemstillinger gitt av Wannado. Wannado driver blant annet Hove klatrepark på Tromøya og har særlig fokus på teambuilding og personalutvikling. Innledningsvis fikk elevene selv utfordre seg i parken, for å kunne bli bedre kjent med konseptet.

En ny tilnærming
For mange er dette en helt ny måte å jobbe på, og campen er derfor en krevende utfordring for mange av elevene. Dagene preges av usikkerhet, tidspress, behov for tett samarbeid og man må fatte en rekke viktige beslutninger. Dette er faktorer som også bidrar til økt læring, og stimulerer til nye refleksjoner for mange av elevene.

-Det har vært veldig gøy å få jobbe så fritt med en problemstilling. Det er spennende å jobbe i grupper, og få utvikle sin egen løsning. Jeg syntes også det var veldig lærerikt å få besøke Wannado helt i starten av gründercampen. Vi fikk en god forståelse av hva de driver med, og det ble viktig for å lage en god løsning, sier en av elevene som deltok på gründercampen på Drottningborg videregående skole.

Styrket samspill mellom skole og lokalt næringsliv
Ungt Entreprenørskap jobber som brobygger i spennet mellom skole og næringsliv, og arbeider for å styrke båndet mellom læring og næring, økt relevans, samt praksis og variasjon i utdanningen.

– Vi får et klart utbytte av dette! Mange av løsningene holder en svært høy kvalitet, og enkelte forslag vil bli realisert sier Tone Pernille Sivertsen, selverklært lekefilosof i Wannado.

Drottningborg videregående skole utmerker seg når det gjelder bruk av entreprenørielle læringsmetoder, og har også arbeidet målrettet med ungdomsbedrifter i flere år. Dette har gitt resultater i form av flere nominasjoner, priser og deltakelse på bl.a. NM for ungdomsbedrifter som arrangeres på Lillestrøm hvert år i regi av Ungt Entreprenørskap.

–Vi ønsker at så mange elever som mulig skal få oppleve å jobbe med entreprenørielle læringsmetoder, og ikke kun de som velger entreprenørskap og bedriftsutvikling som programfag. Gründercampen er en fin arena for å inkludere enda flere elever sier Hans Vidar Levinsen, lærer ved Drottningborg videregående skole.

Kreative og nyskapende dager utenom det vanlige
I to intense dager jobbet elevene på gründercampen i grupper for å komme frem til nye løsninger på reelle problemstillinger. Innledningsvis ble elevene utfordret ved å ta i bruk ulike kreative øvelser for å stimulere til idemyldring og løsningsorienterte prosesser.

- Vi ønsker å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier gjennom å fremme entreprenørielle ferdigheter; kreativitet, personlig initiativ, samarbeidsevne, risikovilje og nytenkning, sier Tharald Lundvall, prosjektmedarbeider i Ungt Entreprenørskap Agder.

Elevene hadde ca. 30 timer på å løse et selvvalgt oppdrag fra Wannado. Løsningsforslag ble til slutt presentert for en jury som vurderte løsningene ut fra et sett med kriterier hvor innovasjon, tverrfaglighet, gjennomførbarhet og presentasjon ble vektlagt. Totalt 13 elevgrupper deltok og i finalen konkurrerte 6 av gruppene om heder og ære, samt flotte premier.

Kontakt: 
Tharald Lundvall, prosjektmedarbeider UE Agder, mobil 913 12 610
Aleksander Lien, daglig leder UE Agder, mobil 406 01 900