Seating festmiddag

Seating festmiddag 2. mai

Seating NM UB middag

ELEVER sitter ved bord 1-19 (etter fylke)

Bord 1 Viken

Bord 2 Viken

Bord 3 Rogaland

Bord 4 Rogaland OG Vestfold & Telemark

Bord 5 Oslo

Bord 6 Agder

Bord 7 Møre & Romsdal

Bord 8 Viken

Bord 9 Viken

Bord 10 Trøndelag

Bord 11 Trøndelag

Bord 12 Trøndelag OG Nordland

Bord 13 Agder

Bord 14 Innlandet

Bord 15 Vestland

Bord 16 Vestland OG Oslo

Bord 17 Innlandet

Bord 18 Troms & Finnmark

Bord 19 Troms & Finnmark

LÆRERE, UE OG GJESTER sitter ved bord 20-28 (free seating)

Bord 20 Lærere, UE og Gjester

Bord 21 Lærere, UE og Gjester

Bord 22 Lærere, UE og Gjester

Bord 23 Lærere, UE og Gjester

Bord 24 UE Norge

Bord 25 Lærere, UE og Gjester

Bord 26 Lærere, UE og Gjester

Bord 27 Lærere, UE og Gjester

Bord 28 Lærere, UE og Gjester