Dialog med jury


Jurydialogene er en femten minutters samtale mellom studentbedrift og jury. Samtalen skal være to-veis med spørsmål og tilbakemeldinger fra juryen til studentene, og spørsmål fra studentene til juryen.

NB: Studenter - Husk å undersøke hvem sitter i juryen dere skal møte

Onsdag 1. juni

Beste HR-bedrift i samarbeid med Manpower

Beste samarbeid med næringslivet i samarbeid med NHO


Torsdag 2. juni

Beste sosiale entreprenør

Beste forretningsmodell

Bærekraftprisen

Tirsdag 7. og onsdag 8. juni

Beste studentbedrift i samarbeid med Ferd juryeres fysisk 7. og 8. juni under NM.

TIDSPLAN FOR FYSISKE JURYDIALOG 7.-8. JUNI