Deltakere

Studentbedrift V&T

Deltagere NM Studentbedrift 2022


Innlandet

Artium SB

Et digitalt studentsamfunn i form av en mobilapp, som skal forene studenter for en bedre studenttilværelse.

Møre og Romsdal

H2O Systems SB

Vil skape en mer miljøvennlig og bærekraftig måte å rense vann på innenfor oppdrettsnæringen. Produktet skal gi tryggere hverdag både for fisken og ansatte i oppdrettsnæringen.

Goodsmeet SB

Er en fremtidsrettet og selvstendig digital markedsplass som skal samle kunder som ønsker å bidra til grønnere handel gjennom kjøp og salg av sekundære matvarer.

MMEDS SB

Skal lage bærekraftig marint kollagenpulver og fiskemel fra restråstoff av hvitfisk.

Oslo

WeSocial SB

En plattform der man kan bli kjent med nye mennesker for å redusere følelsen av ensomhet og forbedre den mentale helsen og livskvaliteten.

LettBrett SB

En app som forenkler nettbrett for eldre. Målet vårt er å bidra til at generasjoner ikke blir splittet som et resultat av teknologiske adskillelser.

PaSeaFix SB

Skal effektivisere målinger og tilgjengeliggjøre informasjon om vannkvaliteten, dette gjøres gjennom en høyteknologisk badevannsbøye.

Redek SB

Unik produktløsning som gjør det godt synlig når mønsteret på bildekket er slitt ned til minimumskravet.

Starta SB

Skal gjøre det lett tilgjengelig for unge voksne å være kreativ i form av rimelige hobbypakker.

Vestfold og Telemark

TakkForSist SB

Vi tilbyr en besøkstjeneste med mål om å redusere ensomhet blant eldre.

Vedi Verde SB

Prosjektering & klimadokumentasjon for bærekraftige bygg

Samlepunkt SB

Designet og utviklet en digital plattform som samler alle aktiviteter og tilbud på ETT sted, innad kommunen.

Samme Ulla SB

Benytter ull fra Gammelnorsk Spælsau, som er ett avfallsprodukt, for å løse problematikken med rådyr som spiser og ødelegger blomster og andre vekster i hagen.

NoAce SB

Lage og selge tilleggsutstyr til frisbeegolfsporten.

Carbonite SB

Skal bidra til å redusere klimagassutslipp ved å benytte biokull og naturlige næringsstoffer fremstilt av organisk avfall, som råstoff til å produsere klimapositiv jord.

Psykt Sterk SB

MyTime - modulbasert opplegg skoler kan kjøpe til sine miljøterapeuter hvor hver elev får egentid med en trygg voksen hver uke.

Vestland

EasyFive SB

Tilby et produkt som skal være med på å sikre teiner og annet utstyr for fiskere over hele landet.

KIRO SB

Skal minske svinn av kontormøbler, samt fokusere på å gi en økonomisk smart løsning og utføre dette ved hjelp av gjenbruk.

Penta SB

Fremme selvstendige entreprenører og designere innenfor mote og kunst, gjennom vår salgsplattform er målet å øke inntekt, eksponering og vekst for brukergruppen.

Viken

BinBin SB

Vår ide er en bærbar avfallsbeholder for oppbevaring av brukte sanitærartikler for kvinner på tur med mensen.

LAGAi SB
Ureiste unge grønnsaker.

Mascho SB

Utviklet en enkel, slitesterk og lett anvendelig isposeholder som bidrar til å sikre deg og ditt skadested på 1-2-3.

Sanasilva SB

Utvikler en automatisk hogstmaskin som skal løse problemene med flatehogst i dagens skogbruk.