Dialog med jury

Fra 1.-3. juni skal alle 22 studentbedrifter i årets NM møte jury i fem konkurranser til en 15-minutters dialog. Dialogene skal være to-veis med spørsmål og tilbakemeldinger fra juryen til studentene men også har studenter mulighet til å stille spørsmål til juryene.

NB: Studenter - Husk å undersøke hvem sitter i juryen dere skal møte

tirsdag 1. juni

Beste HR-bedrift i samarbeid med Manpower

09:00 Helt på Vidda

09:20 SMIDI SB

09:40 Hjárni SB

10:00 panopticXR SB

10:20 PIGG NORDIC SB

10:40 SB Freezeorganizer

11:20 SpråkSmart SB

11:40 Tacoway SB

12:00 Digiplus SB

12:20 Fenris Tools SB

Beste næringslivsarbeid i samarbeid med NHO

09:00 panopticXR SB

09:20 Epic Wreck SB

09:40 Paramate SB

10:00 SB Freezeorganizer

10:20 SpråkSmart

10:40 Digiplus SB

11:20 Fenris Tools SB

11:40 PIGG NORDIC SB

12:00 Stillfull SB

12:20 TOR SB

12:40 Hjárni SB

13:20 Helt på Vidda SB

13:40 SMIDI SB


onsdag 2. juni

Beste sosiale entreprenør

09:00 Digiplus SB

09:20 Hjárni SB

09:40 SBtO SB

10:00 panopticXR SB

10:20 PIGG NORDIC SB

11:00 SOGNA GAMES SB

11:20 SpråkSmart SB

11:40 Vestire SB

12:00 Vi Leier SB

12:20 We Are All Unique SB

12:40 Epic Wreck SB

13:00 Sannit SB

13:20 SMIDI SB

Beste økonomistyring i samarbeid med Visma

09:00 Fenris Tools SB

09:20 panopticXR SB

09:40 PIGG NORDIC SB

10:00 Tacoway SB

10:20 Digiplus SB

11:00 Hjárni SB

11:20 SMIDI SB


torsdag 3. juni

Beste studentbedrift i samarbeid med Ferd

Jury A

09:00 Digiplus SB

09:20 Fenris Tools SB

09:40 Hjárni SB

10:00 SMIDI SB

10:20 PIGG NORDIC SB

11:00 SeaSec SB

11:20 Vestire SB

11:40 Tacoway SB

12:00 EATEK SB

12:20 Epic Wreck SB

12:40 Helt på Vidda SB

Jury B

09:00 SBtO SB

09:20 panopticXR SB

09:40 Paramate SB

10:00 SB Freezeorganizer

10:20 SpråkSmart SB

11:00 SOGNA GAMES SB

11:20 Vi Leier SB

11:40 We Are All Unique SB

12:00 Stillfull SB

12:20 TOR SB

12:40 Sannit SB