Fremtidens arbeids- og næringsliv skapes i skolen

Et av hovedmålene til Ungt Entreprenørskap er å være en brobygger mellom utdanning og næringsliv. Gjennom ulike undervisningsprogram jobbes det med å skape koblinger mellom det som skjer i klasserommet og det som skjer utenfor, i lokalsamfunnet. I bedriftsprogrammene UE tilbyr er dette særlig viktig, og når elever i ungdomsskole, videregående skole og på universitet og høgskoler skal starte, drive og avvikle en bedrift i løpet av et skoleår, står kontakt med lokalt arbeids- og næringsliv sterkt.

"Når skoler er inne og jobber med ungdomsbedrift, får de se mer av det næringslivet driver med – de får litt mer innsikt. Det er spennende å se hvordan en faktisk jobber og at ungdommene kan ta tak i reelle problemstillinger som næringslivet faktisk står i."
Britt Flo, daglig leder Molde Næringsforum.
Skjermbilde 2022 11 21 kl 15 47 22
Britt Flo, intervjuet av Ane K. Sørensen (2020)

At dette er svært nyttig for elevene er kanskje lett å se, men dette har også en stor verdi for arbeids- og næringslivet. Det finnes mange måter for en bedrift å komme seg inn i skolen på, men det er ofte når man skaper noe sammen, at magien skjer. Gjennom å drive ungdomsbedrift vil elevene komme i kontakt med næringslivet på en helt spesiell måte. Det er ikke bedriftene som kommer inn og holder en presentasjon for elevene om hva de gjør. Det er elevene selv som presenterer hvilke problemer og ideer de har valgt å jobbe med i deres ungdomsbedrift, og ulike ressurspersoner fra næringslivet blir invitert inn til å hjelpe, bistå og veilede elevene ut fra deres ståsted.

Hvorfor bør næringslivet bruke tid på å samarbeide med ungdomsbedrifter?

Kolbjørn Heggdal, banksjef i Sparebanken Møre avd. Romsdal og Nordmøre, sier det på denne måten:

"Du må heller spørre, hvorfor ikke? Det er jo fremtiden vår og det er utrolig for oss som får sitte og se på hva som gror og hva som kommer. I tillegg er det viktig å komme i kontakt med ungdommene på denne måten."
Skjermbilde 2022 11 16 kl 12 21 22
Kolbjørn Heggdal, intervjuet av Ane K. Sørensen (2020)
Skjermbilde 2022 11 16 kl 12 27 17

Og det er nettopp det mange fra næringslivet oppgir som grunn for samarbeid med ungdomsbedrifter – de får komme i kontakt med ungdommen og se ting i fra deres perspektiv. Dette har nytteverdi.

Marit Krekvik, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, mener at næringslivet faktisk har et ansvar i å vise ungdommen hvilke veier man kan ta. Det er fint for ungdommen å få et innblikk i hvordan det er å jobbe i næringslivet, og det kan til og med bli lettere å vite hvilken retning man ønsker å gå etter videregående. Hvis man tenker de store samfunnslinjene, er det god rekruttering for næringslivet hvis noen av elevene får lyst å jobbe hos den bedriften de er i kontakt med. Også det å få de unge interessert i området kan forhindre fraflytting og være med på å styrke lokalt næringsliv.

Ungdomsbedrift, nettverk og framtidskompetanse

Elever som har hatt ungdomsbedrift er tydelige på at det å jobbe med ungdomsbedrift har gitt dem nyttig innsikt i hvordan næringslivet fungerer og hvordan jobblivet kan se ut. De lærer seg å se muligheter, og ikke minst å gripe dem. Det å få erfaring i å kontakte næringslivet og sparre med dem, har gitt flere et forsprang inn i arbeidslivet og senket terskelen for å kontakte mulige arbeidsgivere.

"Jeg har lært mye om hvordan det fungerer i næringslivet og hvordan man opptrer. Så har man fått utviklet et nettverk, blitt kjent med personer i næringslivet som man kan ta kontakt med senere. Det var litt skummelt i starten, men det var veldig spennende og gøy å kunne reise til bedrifter, dra på møter og å få samarbeide med disse. Vil si jeg har forberedt meg veldig godt for framtida."
Elyan Eidseter, Marimo UB (UB i 2020)
Skjermbilde 2022 11 15 kl 13 09 10
Elyan Eidseter, intervjuet av Jakob Flovikholm (2020)
Lett på kroken

Lett på Kroken UB (2013), fra Ålesund videregående skole, er en av ungdomsbedriftene som har tatt det videre og startet AS med sin ide. De har nå drevet sitt eget selskap i over 8 år. På spørsmålet om hva som har vært det mest nyttige med å drive ungdomsbedrift svarer de “det å tørre å bygge et nettverk og ta kontakt med næringslivet” (Anna Fiskerstrand Bergsjø, Ruth Søyset Jensen, og Mari Larsen Sæther). Nettverksbygging og det å se verdien i det nettverket man sitter på, gir en trygghet og en ballast videre. Produsenten som de valgte å bruke fant de for eksempel i eget nettverk.

Utdanning + næringsliv = sant

Utdanning kan aldri foregå i et vakuum inne på en skole. En av hovedmålsettingene til Ungt Entreprenørskap er å være en brobygger mellom utdanning og arbeids- og næringsliv. Derfor er det et krav at alle som har elev-, ungdoms- eller studentbedrift må ha en mentor fra næringslivet. Dette er viktig for å sørge for at utviklingen av bedriften skjer i møte med den virkelige verden utenfor skolen.

Gjennom ulike kurs og arrangementer i løpet av skoleåret skapes møteplasser mellom elever og næringsliv. Enten det er gjennom IA/HR-kurs med NAV, Bærekraftig bedrift med Framtidslaben og Møre og Romsdal fylkeskommune, syretest av forretningsideer med ulike næringslivsaktører eller som jury under fylkesmesterskapet så får arbeids- og næringslivet et innblikk i hva som rører seg i skolen.

Ønsker du å vite mer om hvordan du og din bedrift kan bidra inn eller samarbeide med oss for å bygge bro mellom utdanning og næringsliv? Ta kontakt med Daglig leder i Ungt Entreprenørskap, Lars Øyvind Baltzersen.

Eller er du lærer og ønsker å høre mer om hvordan du kan bruke ungdomsbedrift som metode i undervisningen din? Ta kontakt med en av våre rådgivere; Miranda Ørke og Ane Marte Hammerø.

Ziggi UE IMG1155 1 1 WEB
Lars Øyvind Baltzersen
Daglig leder
Portrett Mirinda 2
Miranda Ørke
Rådgiver vgs. Nordmøre og Romsdal