4. Beste Logo

Denne konkurransen arrangeres bare i Møre og Romsdal, ikke på NM UB.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningsidé.

 • Logoen fungerer både i svart/hvitt og i farge.

 • Logoen egner seg til forstørring og forminskning.

 • Generelt inntrykk av logo.


Logoen må i sin helhet være utformet av deltakerne i ungdomsbedriften.

Hva må sendes inn?


A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 1 minutt)

B. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format.

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram

 • Navn på konkurransen «Beste logo».

 • Informasjon om punktene/kriteriene over.

 • Logoen i ulike varianter. Forklar valg av symboler og skrifttype i logoen.

 • Informasjon om hvordan dere har brukt logoen for å markedsføre/profilere bedriften (legg gjerne inn bilder som illustrerer bruken).

 • Informasjon om arbeidsprosessen i bedriften (f.eks. hvem i UBen gjorde hva).

 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post.

OBS: innlevert logo må være i PNG-fil, og ha transparent bakgrunn.

Prisen forhåndsdømmes av jury på bakgrunn av innsendte materialer.

Lever innen 17.februar og navngi bidraget
”Beste logo_Navn på UB_Navn på skole”