Camp Circular

Banner Camp Circular

Tar dere utfordringen?

Ungt Entreprenørskap inviterer til digital Innovasjoncamp med tema sirkularitet!

Hvordan skal vi klare å gå mot en sirkulær framtid der vi utnytter ressurser og forbruker mindre?

I samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og flere lokale bedrifter vil vi ha fremtidens arbeidstakeres innspill til hvordan vi kan løse bærekraftsutfordringene, knyttet til sirkularitet.

Ved å bli med på denne idekonkurransen får elevene bruke sine fagkunnskaper til å løse en av de viktigste utfordringene vi står ovenfor.


PÅMELDING - Lærer melder på


HVA: Digital innovasjonscamp med tema sirkularitet.

FOR HVEM: Alle studieretninger på alle videregående skoler inviteres til å delta, VG1 oppfordres spesielt.

NÅR:

  • Skoleturné med besøk mellom 22. og 26 mai.
  • Oppdraget slippes 29. mai, med innleveringsfrist 9. juni.
  • Finalesending: 15. juni

HVORDAN:

  • Påmeldte skoler får tilgang til oppdrag, digitale ressurser, videoer og prosessverktøy på en egen nettside, og lærere får veiledning.
  • Sammen med representanter for oppdragsgiverne og bedriftene fra næringslivet reiser vi ut på skoleturné og besøker de påmeldte skolene med et foredrag om sirkularitet uka før gjennomføring av Innovasjonscampen.
  • Skolene/klassene som melder seg på velger selv når og hvordan de vil gjennomføre campen. Man kan samle alle involverte klasser til gjennomføring over en hel skoledag, 2-3 halve dager eller finne den modellen som passer best lokalt.
  • Elevene deles inn i grupper på inntil 5 elever. Gruppene skal levere en idébeskrivelse og en videopresentasjon på maks 2 minutter.
  • Hver klasse kan sende inn ett bidrag videre til fylkesfinalen.

PREMIE: 10 000kr til klassekassa


HVORFOR:

Med den nye læreplanens overordnede del har bærekraftig utvikling blitt løftet frem som et av tre tverrfaglige temaer for utdanningene. I tillegg fastslås det i opplæringens verdigrunnlag at «skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling». Arbeids- og næringslivet er nå avhengige av gode løsninger for å utnytte ressurser bedre ved å redusere, ombruke og resirkulere. Norge er i dag 2,4% sirkulært og har et potensial opp mot 45,8%!

Tar dere utfordringen?

Her får skolene ferdig utarbeidet opplegg med materiell for å jobbe med både skaperglede og bærekraftig utvikling, og tematikken i oppdraget er laget slik at alle studieretninger kan finne den tilnærmingen som passer for seg.


Vi vet at dette er uker hvor det foregår mye på skolene, men det kan også gjøre at det passer godt å få et organisert tilbud for de elevene som ikke driver med eksamensforberedelser eller eksamensgjennomføring


For spørsmål om organisering og gjennomføring kontakt